Zasłużony dla Miasta Ozorkowa

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Wersja z dnia 09:49, 24 kwi 2024 autorstwa Danuta Trzcińska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zasłużony dla Miasta Ozorkowa i Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa - tytuły i odznaki nadawane osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjom społecznym i instytucjom zasłużonym dla Miasta Ozorkowa. To szczególne wyróżnienie za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki, polityki i sportu.
Nadanie odznaki oraz tytułu połączone jest z dokonaniem wpisu osób uhonorowanych do Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa.

Istnieją dwie Księgi:

 • nr 1 - założona w 1975 r., zakończona w 1990 r.
 • nr 2 - założona w 1997 r. - nadal


Księga 1

Księga utworzona na mocy Postanowienia Miejskiej Rady Narodowej z dnia 9 stycznia 1975 r. w sprawie założenia Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa:

 • założona w 30 rocznicę wyzwolenia miasta;
 • wpisy do księgi uzupełniane każdego roku w rocznicę wyzwolenia - do 10 osób fizycznych oraz 2 jednostek organizacyjnych (w tym zakładów pracy) szczególnie zasłużonych dla Ozorkowa.

Wykaz osób uhonoronowanych tytułem "Zasłużony dla Miasta Ozorkowa", wpisanych do Księgi nr 1 (w porządku chronologicznym)

L.p. Data Nazwisko i imię / Nazwa Zakład / zasługi
1. 18.01.1975 Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
2. Zakł. Przemysłu Odzieżowego “Latona” w Ozorkowie - po zmianie Zakłady Tekstylno Konfekcyjne “Teofilów” w Ozorkowie
3. Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców “Społem” w Ozorkowie
4. Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
5. 18.01.1975 Bakalarz Józef Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
6. Bartczak Henryk Naczelnik Miasta, działacz polityczno-społeczny
7. Borowski Zbigniew instruktor harcerski
8. Borsiak Jadwiga st. telegrafistka Urzędu Poczt. Telekom.
9. Brudziński Wacław Ozorkowskie Zakłady Przem. Bawełnianego
10. Chabasiński Henryk działacz ORMO
11. Chmielecki Jerzy instruktor harcerski
12. 18.01.1975 Chmielewski Adam dział. politycz. społeczny
13. Chmielecki Zygmunt Naczelnik Urzędu Poczt. Telekomunikacyjnego
14. Ciechanowska Maria pielęgniarka Przychodni Rejonowej
15. Czerwińska Sabina Włókiennicza Spółdzielnia Pracy
16. Dawidowska Krystyna ZTK “Teofilów”
17. Dłużewski Czesław Włókiennicza Spółdzielnia Pracy
18. Dobosiak Eugeniusz działacz sportowy RKS “Bzura”
19. 18.01.1975 Hensel Halina Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego
20. Janiak Bolesław mistrz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
21. Jarosik Halina ZTK “Teofilów”
22. Jasiński Zygmunt działacz społeczno-gospod. założyciel Spółdzielni Mieszkaniowej
23. Jurkiewicz Jadwiga pielęgniarka Przychodni Rejonowej
24. Kacprzak Jakub działacz polityczny i społeczny
25. Kędzierski Franciszek działacz polityczny
26. 18.01.1975 Kolejwa Bogdan Przeds. Budownictwa Komunaln. w Ozorkowie
27. Kotaszewski Eugeniusz zasłużony działacz Ochotn. Straży Pożarnych
28. Krysiak Eugeniusz nauczyciel LO
29. Krysiak Józef Wojew. Przeds. Handlu Spożyw. w Ozorkowie
30. Kuleczko Barbara ZTK “Teofilów”
31. Kurowski Włodzimierz działacz Związku Młodzieży Socjalistycznej
32. Kuzaniak Franciszek cieśla Przeds. Budown. Komunalnego
33. 18.01.1975 Kwitkowski Anzelm dekarz-blacharz Miej. Przeds. Gosp. Komunal. i Mieszk. w Ozorkowie
34. Kurowski Stanisław lekarz Przychodni Rejonowej w Ozorkowie
35. Lemański Henryk prac. Urzędu Miejskiego w Ozorkowie
36. Łuczak Ludwik działacz ZBOWiD w Ozorkowie
37. Łuczak Alicja nauczycielka SP Nr 4
38. Łukasiewicz Urszula ZTK “Teofilów”
39. Maciejewski Wawrzyniec OZPB w Ozorkowie
40. 18.01.1975 Majda Sabina dyr. Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Ozorkowie
41. Małowiejski Marian Ozorkowskie Zakłady Przem. Bawełnianego
42. Matusiak Zenona działaczka Ligi Kobiet w Ozorkowie
43. Micielska Władysława działaczka społeczna
44. Mirowski Wacław z-ca dyrektora
45. Mruk Eugeniusz działacz Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
46. Muszyński Tadeusz działacz ZBOWiD
47. 18.01.1975 Muszyński Władysław działacz Zw. Emerytów Rencistów i Inwalidów
48. Nowak Adam Ozorkowskie Zakłady Przem. Bawełnianego
49. Olczak Józef działacz społeczny, radny Miejskiej Rady Narodowej
50. Olejniczak Maria działaczka społeczno-polityczna, aktywistka Ligi Kobiet
51. Olejniczak Stanisław Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej
52. Opawski Tomasz dział. społ. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i ZHP. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
53. Palmowska Zofia tkaczka Zakł. Przemysłu Wełnianego “Fresko” oddział w Ozorkowie
54. 18.01.1975 Ruszkowski Henryk działacz społeczno-kulturalny
55. Rzetelski Antoni Wojew. Spółdzielnia Spożywców, działacz społeczno-polityczny
56. Rzetelski Henryk działacz polityczno-społeczny Ozorkowskie Zakłady Przem. Bawełnianego
57. Sałaciński Michał nauczyciel LO, działacz społeczno-polityczny
58. Słoczyński Władysław Miejskie Przedsiębiorst Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
59. Stasiak Wacław działacz polityczny i społeczny
60. Subicki Tadeusz działacz społeczny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
61. 18.01.1975 Szałabski Antoni Wojew. Przedsiębiorstw Handlu Spożywców, działacz społeczny
62. Szczęsny Wiktor Ozorkowskie Zakłady Przem. Bawełn, działacz społeczno polityczny
63. Szoszkiewicz Adam Z-ca Nacz. miasta, działacz społeczny
64. Świderski Józef działacz ORMO
65. Targalski Adam działacz kulturalno-oświatowy, aktywista Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
66. Targalski Zygmunt działacz ZERiI
67. Tokarski Zygmunt działacz społ. polityczny
68. 18.01.1975 Wawrzyniak Stanisław Wojew. Spółdzielnia Spożywców “Społem” o/ w Ozorkowie
69. Wojciechowska Maria OZPB, działaczka społeczna
70. Wojewoda Kazimierz działacz społeczno-polityczny aktywista ZBOWiD
71. Wojtczak Czesław działacz sportowy RKS “Bzura”
72. Zalewska Barbara nauczycielka ZSZ w Ozorkowie, działaczka kulturalno-oświatowa
73. Zalewska Edmunda ZTK "Teofilów"
74. 18.01.1975 Zielecki Czesław Dyr. Banku Spółdzielcz. dział. społ. Och. Str. Pożar.
75. 18.01.1976 Przedsiębior. Budownictwa Komunalnego w Ozorkowie
76. Organizacja Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
77. 18.01.1976 Jagodziński Antoni zasłuż. działacz na polu krzewienia kultury muzycznej M. Ozorkowa
78. Królikowska Katarzyna ZTK “Teofilów”
79. Łopata Zofia długol. prac. administr. państwowej, dział. społ.
80. Łuczak Zofia ZTK “Teofilów”
81. Pietruszewski Andrzej I sekr. KM PZPR w Ozorkowie, Przew. Prez. Rady Miej, działacz polityczno-społeczny
82. 18.01.1976 Rzetelska Regina ZPB “Morfeo” w Ozorkowie
83. Skrupski Wacław ZPB “Morfeo” w Ozorkowie
84. Szewc Tomasz Insp. Oświaty i Wychow. nauczyciel, działacz polityczny i społeczny
85. Trella Jadwiga Sekr. KZ PZPR w ZTK “Teofilów” dział. politycz, społeczna
86. Wasiak Zdzisław Prezes Włókienniczej Spółdzielni Pracy w Ozorkowie, dział. polityczno-społeczny
87. 18.01.1977 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Koło Miej.-Gmin. w Ozorkowie
88. Zespół Szkół Zawodowych Warsztaty Szkolne
89. 18.01.1977 Bechciński Wiktor ZPB “Morfeo” w Ozorkowie
90. Biernacka Zofia Wojew. Spółdzielnia Spożywców Rejon w Ozorkowie
91. Domalążek Wacława dział. politycz-społeczna radna Miej. Rady Nar, prac. ZTK “Teofilów”
92. Dylewski Bogusław działacz polityczny
93. Fiałek Zbigniew działacz społ. z-ca Dyr. ds Technicznych ZPB "Morfeo" w Ozorkowie
94. 18.01.1977 Forysiak Kazimierz ZPB “Morfeo”, radny Miej. RN, przew. ZM Zw. Inwalidów Wojennych
95. Helena Pabjańczyk ZTK “Teofilów”
96. Piesik Henryk dział. społ. polityczny, przew. MK Frontu Jedn. Narodu, lek. medycyny
97. Stasiak Kazimierz przodownik pracy, inicjator czynu prod. w Włókienniczej Spółdzielni Pracy w Ozorkowie
98. Tarnowski Janusz radny Miej. RN, prac. Warsztatów Zesp. Szk. Zawodowych w Ozorkowie
99. 18.01.1978 Koło Związku Inwalidów Wojennych w Ozorkowie
100. Miejska Zawodowa Straż Pożarna w Ozorkowie
101. 18.01.1978 Grabarczyk Roman lekarz medycyny
102. Grzegorczyk Stefan kier. Elektrociepłowni w ZPB “Morfeo” w Oz-wie
103. Kałużny Jan sekr. Koła Związku Inwalidów Wojennych
104. Kałcz Helena prac. Włókienniczej Spółdzielni Pracy
105. Eugeniusz Kowalczyk Dyr. Zespołu Szkół Zawodowych, działacz społeczno-polityczny
106. 18.01.1978 Leon Krysiak emeryt. członek i aktyw. działacz ZBOWiD
107. Kryszkiewicz Witold Funkcjonariusz MO
108. Majewski Zdzisław Dyr. ZK “Teofilów” w Ozorkowie
109. Rybak Zdzisław Komendant Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej w Ozorkowie, działacz ZSL
110. Wasiela Sabina telefonistka Urzędu Telekomunikacyjnego, Przodownik pracy
111. 18.01.1979 Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Miasta i Gminy Ozo
112. Zespół Szkół w Ozorkowie ul. Traugutta 1
113. 18.01.1979 Wasiak Wiesława Z-ca Dyr. SP Nr5, radna Miej. RN w Ozorkowie
114. Fabianowski Andrzej OZPB “Morfeo”
115. Pietruszewska Irena OZPB “Morfeo”
116. Mirowski Stanisław ZTK “Teofilów”w Ozorkowie
117. Czerwiński Konrad ZTK “Teofilów w Ozorkowie
118. 18.01.1979 Piechurska Krystyna WSS “Społem” w Ozorkowie
119. Witczak Zdzisław Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Ozorkowie
120. Komorowski Roman zasłużony działacz społeczno-polityczny
121. Królikowski Kazimierz zasłużony działacz społeczno-polityczny
122. Grabarczyk Feliksa zasłuż. pracownica służby zdrowia
123. 18.01.1980 Samorząd Mieszkańców Nr 3 w Ozorkowie, ul. Plac Armii Czerwonej 1
124. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ozorkowie
125. 18.01.1980 Adamczewski Włodzimierz Zakład Usług RTV WPHW w Ozorkowie
126. Błaszczyk Urszula Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Ozorkowie
127. Dalecki Kazimierz prac. Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie
128. Garczyńska Kazimiera ZPB “Morfeo” w Ozorkowie
129. Jasiewicz Anna ZTK “Teofilów” w Ozorkowie
130. 18.01.1980 Jędrzejczak Władysław emeryt, członek PZPR
131. Rutkowski Zdzisław ZPB “Morfeo” w Ozorkowie
132. Skrzypczyk Stanisław ZPB “Morfeo” w Ozorkowie radny MRN w Oz-wie
133. Wawrzyniak Urszula ZTK “Teofilów” w Ozorkowie
134. Wichliński Henryk Włókiennicza Spółdzielnia Pracy
135. 18.01.1981 Ochotnicza Straż Pożarna w Ozorkowie
136. 18.01.1981 Dziwisz Izabela emerytowana nauczyciel Zespołu Szkół
137. Grabowski Władysław Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Ozorkowie
138. Maciejewski Kazimierz działacz SD
139. Niciński Henryk prac. Kombinatu Budownictwa Komunaln.
140. Obirek Adam OZPB “Morfeo”
141. 18.01.1981 Podgórski Piotr Kier. Warsztatów Szkolnych Zesp. Szkół Zawodowych w Ozorkowie
142. Rybczyński Zygmunt ZTK “Teofilów” w Oz-wie
143. Witczak Jan działacz SD
144. 18.01.1983 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ozorkowie
145. 18.01.1983 Dudziński Józef Ozorkowskie Przeds. Komunalne
146. Józefowicz Antoni ZPB “Morfeo” w Oz-wie, zasłuż. dział. SD i SKP, radny MRN w Ozorkowie
147. Jurkiewicz Kazimierz rzemieślnik, członek Prez. MRN w Oz-wie
148. Stokowska Zenona nauczycielka SP Nr 5 w Ozorkowie
149. 18.01.1984 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rej. w Ozorkowie
150. 18.01.1984 Fiks Krystyna ZTK “Latona”
151. Kinas Czesław I Sekretarz KM PZPR w Ozorkowie
152. Kowalczyk Ryszard Ozorkowskie Przeds. Komunalne
153. Matusiak Andrzej ZPB “Morfeo” w Oz-wie
154. 18.01.1984 Pałasz Henryka prac. Szkoły Podst. Nr 5 w Ozorkowie
155. Pij Eugenia ZTK “Latona” w Oz-wie
156. Skalska Jadwiga Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Ozorkowie
157. 18.01.1985 Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Ozorkowie
158. 18.01.1985 Wajs Roman OZPB “Morfeo” w Ozorkowie
159. Chmielecki Ryszard OZPB “Morfeo” w Ozorkowie
160. Rogalska Genowefa ZPK “Latona” w Oz-wie
161. Rybska Janina prac. Zespołu Szkół w Ozorkowie
162. 18.01.1985 Litwinowicz Izydor członek ZJW w Oz-wie
163. Czekalska Maria Prezes Zarządu Miej. PKPS w Ozorkowie
164. Błaszczyk Barbara (ur. 1936) prac. OPK w Ozorkowie
165. Pietrasik Barbara PSS O/Ozorków
166. 18.01.1985 Gajderowicz Marian emeryt Przewodniczący PRN w l. 1984-88
167. Kowalski Jan Naczelnik Miasta Ozorkowa
168. 18.01.1986 Społeczny Komitet Budowy Wodociągów w ul. Zgierskiej, Cmentarnej i Krótkiej
169. 18.01.1986 Majchrzak Zbigniew prac. PBK w Łodzi zasłuż. przy budowie linii tramwajowej
170. Grzelakowski Lucjan z-ca dyr. MPK w Łodzi zasłuż przy budowie linii tramwajowej
171. Kaczmarek Józef emeryt, były wiceprzew. MRN i dyrektor MZBM
172. 18.01.1986 Skowroński Zdzisław emeryt, Przew. Społ. Komit. Bud. Wodociągu, Radny MRN, Przew. Komisji d/s Samorządu
173. Majcherkiewicz Karol emeryt, Przew. Społ. Komit. Bud. Wodociągu, Radny MRN
174. Jabłoński Piotr emeryt, wielol. radny MRN, dział. Społ. Komit. Budowy Wodociągu
175. 18.01.1986 Czekaj Jan emeryt, dział. Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych
176. Wiech Marek nauczyciel LO w Oz-wie, Przew. Rady Miejskiej PRON od 1982
177. Wichliński Włodzimierz z-ca Naczelnika Miasta Ozorkowa, Przew. Miej-Gminnego Komitetu Stron. Demokratycz.
178. 18.01.1986 Zasada Wojciech kier. Dz. Socjalnego ZPB “Morfeo”, Sekretarz K. Miej. PZPR w Ozorkowie
179. Mucha Jerzy Z-ca Dyr. ZPB “Morfeo” Sekr. Komitetu Miej. PZPR w Ozorkowie
180. Niewiadomski Józef Prezydent m. Łodzi, Minister Budownictwa, Gospod. Przestrzennej i Komunalnej
181. 18.01.1987 Jednostka Wojskowa 3214 w Leźnicy Wielkiej
182. Orkiestra Zakładowa Ozorkowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego “Morfeo” w Ozorkowie
183. 18.01.1987 Dudczak Jadwiga lekarz medycyny pediatra
184. Choinkowski Włodzimierz Prezes ZM TKKF w Ozorkowie
185. Karolak Edward Prezes ZM PTTK w Ozorkowie
186. Karwowski Eugeniusz Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ozorkowie
187. 18.01.1987 Lejman Eugeniusz emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Ozorkowie
188. Ławniczak Wiesława Dyr. SP Nr 2 w Ozorkowie
189. Muszyński Stanisław twórca - kompozytor
190. Sobczyk Marian Dyr. OZPB “Morfeo”
191. 18.01.1987 Sobieszkoda Zofia główna księgowa Urzędu Miejskiego w Ozorkowie
192. Uraziński Ignacy wyk. czynów społeczn. inwestycyjnych na terenie Ozorkowa
193. 18.01.1988 Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
194. Robotniczy Klub Sportowy “Bzura” w Ozorkowie
195. 18.01.1988 Błaszczyk Barbara Inspektor Oświaty i Wychowania w Ozorkowie
196. Celnik Stefan Dyr. ZPK “Latona” w Ozorkowie
197. Chmielecka Aleksandra kier. dz.spr. osobowych w ZPK “Latona”
198. Majchrzak Karol kier. mag. technicznego w OZPB “Morfeo”
199. 18.01.1988 Mirowski Lech z-ca dyr. ds techn. OPK
200. Pankowska Elżbieta długoletnia działaczka. ZSL w Ozorkowie
201. Pawłowski Mikołaj długoletni działacz ZSL
202. Patera Zygmunt Dyr. Płockiego Przeds. Robót Mostowych
203. Radecki Henryk z-ca Komendanta Zawod Straży Poż. w Ozorkowie
204. Swaczyna Sobiesława Dyr. SP Nr 5 w Oz-wie
205. 18.01.1989 Rada Krwiodawstwa przy Zarz. Rej. PCK w Ozorkowie
206. Rada Nadzorcza przy Ozork. Spółdzielni Mieszkaniowej
207. 18.01.1989 Błaszczyk Róża Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
208. Bałaga Zbigniew Nauczyciel Zespołu Szkół w Ozorkowie
209. Barczyńska Aurelia Wiceprezes ds Ekonomicznych PSS “Społem” w Ozorkowie
210 18.01.1989 Daniel Jadwiga emerytka zasłużona działaczka ZSL w Ozorkowie
211. Gawłowski Andrzej Poseł na Sejm PRL
212. Majchrzak Eugeniusz monter wod-kan OPK w Ozorkowie
213. 18.01.1989 Olejniczak Ryszard Mistrz wydziału mech. w OZPB “Morfeo”
214. Subicka Maria emerytka zasłuż. dział. SM Nr 3 w Ozorkowie
215. Sobieszkoda Jan Kierownik Magazynu Tkanin Gotowych w OZPB “Morfeo”, zasłużony działacz Rady Nadzorczej Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
216. 18.01.1989 Waliz Alina Mistrz zesp. produkcyj. w ZPK “Latona”
217. 18.01.1990 Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie
218. Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Ozorkowie
219. 18.01.1990 Czapliński Jan Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie
220. Grabowska Zofia St. insp. miejski UM w Ozorkowie
221. Grabowski Kazimierz kierowca OPK w Ozorkowie
222. 18.01.1990 Gołębiewski Józef mistrz wydz. tkalni OZPB
223. Karpiński Kazimierz rzemieślnik
224. Moskalik Czesław Przew. KO SM Nr 3 w Ozorkowie
225. 18.01.1990 Rejza Henryk Wiceprzewodniczący MRN w Ozorkowie
226. Waśk Teresa kier. magazynu Włók. Spółdzielni Pracy
227. Wrońska Barbara z-ca Kier. działu Księgowa ZPK “Latona”
228. Zawierucha Edward Przew. Rady Nadzorczej Oddziału PSS “Społem”

Galeria zdjęć Księga 1


Księga 2

W 1997 r., po 7 latach od zaprzestania prowadzenia pierwszej Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa, założono nową księgę. Opracowano zasady nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa" i "Zasłużony dla Miasta Ozorkowa" oraz wzór legitymacji i odznaki[1].

Zasady nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa"

 • Osobom szczególnie zasłużonym dla Miasta, Rada może nadać tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa”.
 • Tytuł jest szczególnym wyróżnieniem za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki, polityki i sportu.
 • Tytuł może otrzymać wyłącznie osoba niebędąca mieszkańcem Miasta Ozorkowa w czasie przyznawania tytułu.
 • Nadanie tytułu połączone jest z dokonaniem wpisu osób uhonorowanych do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa”.
 • Tytuł nadaje Rada na uzasadniony wniosek:
 1. Przewodniczącego,
 2. stałej komisji Rady,
 3. Burmistrza,
 4. co najmniej pięciu radnych,
 5. organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych.
 • Wnioski opiniuje powoływana doraźnie Komisja Tytułów i Odznak Rady.
 • Tytuł nadaje się z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu – 30 stycznia.
 • Nadanie tytułu wiąże się z wręczeniem przez Przewodniczącego statuetki z herbem Miasta i napisem „Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa” oraz stosownego dokumentu w formie legitymacji, w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter temu wydarzeniu.
 • Rada może przyznać nie więcej niż jeden tytuł rocznie.

Zasady nadawania odznaki „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa"

 • Osobom fizycznym i prawnym oraz organizacjom społecznym i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Miasta, Rada może nadać odznakę „Zasłużony dla Miasta Ozorkowa”.
 • Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za godną najwyższego uznania działalność na rzecz Miasta we wszystkich dziedzinach życia społecznego, a zwłaszcza nauki, kultury, gospodarki, polityki i sportu.
 • Odznakę nadaje Rada na wniosek:
 1. Przewodniczącego,
 2. stałej komisji Rady,
 3. Burmistrza,
 4. co najmniej pięciu radnych,
 5. organizacji społecznych, politycznych i wyznaniowych.
 • Wnioski opiniuje powoływana doraźnie Komisja Tytułów i Odznak Rady.
 • Rada może przyznać nie więcej niż trzy odznaki rocznie.
 • Odznakę nadaje się z okazji rocznicy nadania praw miejskich Miastu – 30 stycznia.
 • Wręczenie odznaki i dokumentu następuje w uroczysty sposób przez Przewodniczącego.
 • Nadanie odznaki połączone jest z dokonaniem wpisu osób uhonorowanych do „Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa”.

Wykaz osób uhonoronowanych odznaką "Zasłużony dla Miasta Ozorkowa" oraz tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa", wpisanych do Księgi nr 2 (w porządku alfabetycznym):

Nazwisko i imię Data uchwały Nr uchwały / data podjęcia Wyszczególnienie
Adamczewski Andrzej — długoletni Pedagog 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Andrzejczak Teresa 29.01.2009 XLI/408/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Andrzejczak Waldemar 25.01.2024 LXXX/568/24 Działalność na rzecz środowiska lokalnego w dziedzinie społeczno-kulturalnej
Bałaga Zbigniew 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 9.09.1999 XIII/113/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Barylski Zygmunt 28.04.2005 XXXVI/288/05 Wkład w powstanie i umocnienie Samorządów lokalnych w III RP
Bielawski Władysław 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Borowski Zbigniew 28.10.1999 XIV/152/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Chmieliński Stanisław 28.01.2021 XXXVI/239/21 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Choinkowski Włodzimierz 26.01.2023 LXVI/449/23 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Czapliński Jan 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Czapliński Wiesław 9.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Czapliński Zygmunt 28.10.1999 XIV/151/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Czekała Bogusław 28.04.2005 XXXVI/293/05 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Czerwiński Janusz 28.04.2005 XXXVI/289/05 Wkład w powstanie i umocnienie Samorządów lokalnych w III RP
Dalecki Kazimierz 18.06.1998 XLV/348/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Dośpiał Józef syn Bolesława 28.10.1999 XIV/152/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Dośpiał Józef syn Bolesława 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Drwalewska Biesiada Teresa 38.01.2021 XXXVI/240/21 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Dziwisz Izabela 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Dźwigaj Czesław 26.10.2005 XL/352/05 Szczególne zasługi w działalności na rzecz miasta Ozorkowa. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Florczak Zbigniew 28.04.2005 XXXVI/290/05 Wkład w powstanie i umocnienie Samorządów lokalnych w III RP
Formicki Henryk 25.03.2004 XXI/168/2004 Zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Frątczak Alina 30.03.2000 XX/198/2000 30 marca 2000 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Frątczak Stanisław 26.10.2005 XLVI/353/05 Zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-edukacyjnej
Garczyński Zbigniew 26.09.2003 XIII/97/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Gawęda Małgorzata - Długoletni pedagog 27.03.2003 VIII/53/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Górny Paweł Andrzej 26.10.2005 XLVI/354/05 Zasługi w utrwalaniu historii miasta Ozorkowa
Grenda Zofia 29.01.2009 XLI/409/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Grzelak Bronisław - długoletni członek OSP 09.09.1999 XIII/115/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Hamziuk Hipolit 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Janczak Halina 29.01.2009 XLI/410/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Janicki Jerzy 27.03.2001 XXXII/337/2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Jaszczak Paweł 26.01.2023 LXVI/450/23 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie 9.09.1999 XIII/111/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Jędrzejczak Marianna 28.01.2021 XXXVI/241/21 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Jerych Wojciech - Długoletni Pedagog 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Jurek Krzysztof 24.04.2008 XXX/278/08 Zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie sportowej
Kaczmarek Krzysztof 30.04.2009 XLV/452/09 Działalność w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Kaczmarek Mirosława 26.10.2005 XLVI/355/05 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Kałuski Edward 28.04.2005 XXXVI/291/05 Wkład w powstanie i umocnienie Samorządów lokalnych w III RP
Kałużny Jan 9.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Karlikowski Stanisław 29.01.2009 XLI/411/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Karwowski Eugeniusz 28.10.1999 XIV/151/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Kolado-Frątczak Janina 28.10.1999 XIV/152/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 27.12.2007 XXIV/224/07 Wpis do księgi zasłużonych
Korzycki Bogdan 26.10.2005 XLVI/356/05 Za działalność dziedzinie społeczno-gospodarczej
Kotaszewski Eugeniusz 9.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Kowalczyk Eugeniusz - Burmistrz miasta Ozorkowa 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Kowalski Eugeniusz 18.06.1998 XLV/348/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Kowalski Józef 28.04.2005 XXXVI/292/05 Wkład w powstanie i umocnienie Samorządów lokalnych w III RP
Kukuła Wiesław 26.01.2023 LXVI/448/23 Działalność w dziedzinie upowszechniania wiedzy o Mieście Ozorkowie
Kwaśniewski Marian 28.04.2005 XXXVI/294/05 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Lejman Eugeniusz 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Lewandowski Mariusz 30.11.2000 XXV/255/2000 30 listopada 2000 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa i Województwa w dziedzinie sportowej
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie 28.06.2001 XXXI/318/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Łabędzki Marian - wojewoda łódzki 16.04.1997 XXXI/219/97 16 kwietnia 1997 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Ławniczak Wiesława 31.05.2001 XXX/306/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Makochonienko Jerzy 9.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Marciniak Bogusława 26.09.2003 XIII/97/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-wychowawczej
Mayer Klaus Dieter 30.03.2000 XX/198/2000 30 marca 2000 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Miejski Klub Sportowy “Bzura” z siedzibą w Ozorkowie 24.04.2008 XXX/279/08 Wpis do księgi zasłużonych
Mirowski Lech 16.04.1998 XLII/307/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Mirowski Stanisław 16.04.1998 XLII/307/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie 26.09.2003 XIII/96/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Modesta Rzepecka Kozłowska 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Mucha Jan 30.11.2000 XXV/256/2000 30 listopada 2000 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Nicińska Jadwiga 18.06.1998 XLV/347/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Nitecka Krystyna 18.06.1998 XLV/348/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Obirek Adam 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę w Ozorkowie 30.12.2015 XVIII/118/15 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Opawski Tomasz - długoletni członek OSP 09.09.1999 XIII/115/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 24.04.2008 XXX/276/08 Wpis do księgi zasłużonych
Paczos Stefan 30.12.2015 XVIII/117/15 Zasługi w działalności na rzecz miasta Ozorkowa
Pawlak Henryk 16.04.1998 XLII/307/98 16 kwietnia.1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Pawlak Sylwester 30.04.2009 XLV/453/09 Działalność w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Pawłowska Halina 31.05.2001 XXX/36/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Piesik Henryk 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Pionko Małgorzata 29.01.2009 XLI/412/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Pisera Elżbieta 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Podgajny Zdzisław 16.04.1998 XLII/307/98 16 kwietnia.1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Pogorzelski Dariusz 16.04.1998 XLII/307/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Ozorkowie 30.12.2015 XVIII/119/15 Działalność na rzecz miasta Ozorkowa
Pyka Marek 27.09.2021 XXXII/336/2001 27 września 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Rosiak Eugenia 28.06.2001 XXXI/317/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Rybak Zdzisław 09.09.1999 XIII/115/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Saganiak Zdzisław 09.09.1999 XIII/115/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Sałaciński Michał 28.06.2001 XXXI/325/2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Sikorski Stanisław 30.04.2009 XLV/454/09 Działalność w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Skowroński Zdzisław 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Sobczak Halina 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Sobolewska Teresa 18.06.1998 XLV/348/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Sobolewski Władysław Wójt Gminy Ozorków 26.09.2003 XIII/97/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa dziedzinie społeczno-gospodarczej
Sowiński Franciszek 26.09.2003 XIII/97/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Spychała Henryk 31.05.2001 XXX/306/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Stańczyk Stefan 9.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Stankowski Wiesław 25.01.2018 LI/314/18 Zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie sportowo-wychowawczej
Starzyński Władysław 28.10.1999 XIV/152/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Subicki Tadeusz 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Swaczyna Czesław 16.04.1998 XLII/306/98 16 kwietnia 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Swaczyna Sobiesława 29.01.2009 XLI/413/09 Działalność w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Szkoła Podstawowa Nr 2 31.05.2001 XXX/305/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Szkoła Podstawowa Nr 4 27.03.2003 VIII/51/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Szwemberg Lucjan - długoletni członek OSP 09.09.1999 XIII/114/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Szymańska Zofia 28.06.2001 XXXI/319/2001 28 czerwca 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Tomaszewski Zygmunt 9.09.1999 XIII/114/1999 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Tomczak Elżbieta 31.05.2001 XXX/306/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Trzcińska Danuta 25.01.2024 LXXX/567/24 Zasługi w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie miasta Ozorkowa.
Trzepla Maciej 23.10.2006 LXI/494/06 Za działalność w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Urbańska Anna 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Walasiak Marian - Długoletni Pedagog 27.03.2003 VIII/52/2003 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej
Wankiewicz Wiesława 31.05.2001 XXX/306/2001 31 maja 2001 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie kulturalno-oświatowej
Wichliński Włodzimierz 18.06.1998 XLV/347/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Wieczorek Zygmunt 30.04.2009 XLV/455/09 Działalność w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
Wodzyński Andrzej 30.12.2015 XVIII/116/15 Zasługi w działalności na rzecz miasta Ozorkowa. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Wojciechowski Tomasz 24.04.2008 XXX/277/08 Zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie sportowej
Wojewoda Kazimierz 28.10.1999 XIV/151/99 28 października 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej. Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy OZPB Morfeo 9.09.1999 XIII/112/99 9 września 1999 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie społeczno-gospodarczej
Zespół Szkół Zawodowy w Ozorkowie 18.06.1998 XLV/345/98 18 czerwca 1998 Szczególne zasługi dla miasta Ozorkowa w dziedzinie oświatowo-wychowawczej

Galeria zdjęć Księga 2


Oprac. Danuta Trzcińska we współpracy z Jolantą Chmielecką, Teresa Kuchta i Sławomirą Skowrońską

Przypisy

 1. Rozdz. 4a ust. 1 Uchwały nr XXX/214/97 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Ozorkowa oraz Rozdz. 11 i 12 Uchwały nr LII/524/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Ozorkowa.