Czapliński Jan

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Czapliński
Jan Czapliński

Jan Czapliński (ur. 22 czerwca 1932 r. w Różycach Nowych, pow. Łęczyca, zm. 26 października 2010 r. w Ozorkowie) – nauczyciel matematyki i fizyki oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Ozorkowie.

Biografia

Był synem Józefa Czaplińskiego i Stanisławy z d. Graczyk. W 1957 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją w zakresie matematyki z przygotowaniem pedagogicznym. W tym samym roku rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie. Początkowo był nauczycielem matematyki, a po uzyskaniu specjalizacji (studia podyplomowe z fizyki – 1975 r.) również fizyki. W l. 1965-1973 pełnił społecznie funkcję zastępcy dyrektora szkoły, a od roku 1973 do 1977 został dyrektorem LO. Był nauczycielem i wychowawcą dwóch pokoleń młodzieży. W 1989 r. odszedł na emeryturę, nadal wykonując na część etatu swój ulubiony zawód. Praca z młodzieżą była jego pasją. Za swoją pracę i działalność społeczną został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami. Był przewodniczącym ZNP w Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie, za co otrzymał szereg dyplomów, a w 1981 r. Złotą Odznakę ZNP.

Działalność

 • 1959-1989 opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
 • 1980-1989 opiekun SKO
 • 1965-1975 członek Powiatowej Komisji Oświaty
 • Działacz Ligi Obrony Kraju prowadzący szkolenie przedpoborowych
 • Czynny udział w komisjach wyborczych
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej ZNP, a następnie prezes oddziału ZNP w Ozorkowie

Odznaczenia

 • List Pochwalny Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1971)
 • Brązowy Medal za zasługi dla obronności kraju przyznany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania (6.05.1976)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1978)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (14.10.1984)
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (16.04.1986)
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi za zasługi Województwa Łódzkiego (kwiecień 1989)
 • Odznaka – Zasłużony dla Miasta Ozorkowa (28.06.2001)

Nagrody

 • Nagroda Ministerstwa Oświaty i Wychowania II stopnia (1972)
 • Dodatek dla wybitnych pedagogów (1972-1978)
 • Nagroda Ministerstwa Oświaty i Wychowania II stopnia (1980)
 • Nagroda specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
 • Wpis do Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnika Miasta Ozorkowa (18.01.1990)

Oprac. Dorota Żerkowska