Pawłowska Halina

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Halina Pawłowska
Grób Haliny Pawłowskiej na cmentarzu Nowym

Halina Maria Pawłowska, z d. Fronczak (ur. 19 lipca 1939 r. w Poznaniu, zm. 4 czerwca 2012 r. w Ozorkowie) - pedagog, harcmistrz ZHP, działacz związkowy ZNP, społecznik.

Biografia

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Zduńskiej Woli, w roku 1957, podjęła pracę jako nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Rzechcie (koło Zduńskiej Woli), gdzie pracowała do roku 1962.

Po przeniesieniu się do Ozorkowa od 1962 do 1978 r. pracowała w Szkole Podstawowej nr 5.

W l. 1963–1965 podnosiła swe kwalifikacje zawodowe, uczęszczając do Studium Nauczycielskiego w Zgierzu, aby niebawem ukończyć studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, kierunek matematyka.

W Szkole Podstawowej nr 5 pracowała do 1978 r., a następnie w l. 1978-1991 była wicedyrektorem do spraw wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozorkowie, skąd odeszła w 1991 r. na emeryturę.

Przez całe życie udzielała się społecznie, aktywnie działając w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Do końca życia była instruktorem Hufca ZHP Ozorków w stopniu harcmistrza, a także członkiem Komisji ds. przyznawania stopni instruktorskich.

Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie w latach 1976-1980 przewodniczyła Komisji socjalno - bytowej, w latach 1994-1998 była skarbnikiem Zarządu Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, a od 1998 r. do ostatnich dni życia była jego przewodniczącą.

Była też związana z Ligą Kobiet Polskich w Ozorkowie, której przewodniczyła w l. 1980–1983.

Od 2003 r. do końca życia była bardzo zaangażowana w najważniejsze dla niej przedsięwzięcie, czyli Fundację „Spełnijmy Nadzieję". Sprawowała funkcję Prezesa Fundacji.

Była ławnikiem Sądu Rejonowego w Zgierzu, społecznym kuratorem sądowym, członkiem Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

Nagrody i odznaczenia

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Krzyż za Zasługi dla ZHP
  • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP
  • Złota i Srebrna Odznaka Zasłużony dla Hufca ZHP Ozorków
  • Medal 50-lecia ZNP
  • Medal 100-lecia ZNP
  • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
  • Brązowa Odznaka PKPS
  • Odznaka Zasłużony dla Miasta Ozorkowa

Oprac. Teresa Rogalska i Dorota Żerkowska