Wichliński Włodzimierz

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Włodzimierz Wichliński
Włodzimierz Wichliński

Włodzimierz Wichliński (ur. 24 marca 1946 r. w Ozorkowie) - nauczyciel geografii i historii, zastępca naczelnika Ozorkowa, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie.

Syn Edwarda i Marianny z Maciejewskich. Od urodzenia związany z Ozorkowem.

Edukacja

1953-1960 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie
1960-1964 Liceum Ogólnokształcące w Ozorkowie
1964-1966 Studium Nauczycielskie w Toruniu, Wydział Geografii i Historii
1976-1980 Studia Magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi-kierunek geografia
1982-1983 Studia Podyplomowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie: organizacja i zarządzanie oświatą dla kierowniczej kadry oświatowej

Doskonalenie zawodowe

 • 1966 – Studium Pracy Kulturalno-Oświatowej (Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy)
 • 1992 – Kurs menadżerski dla dyrektorów szkół (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi)
 • 1995 – Kurs dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w zakresie prawa oświatowego
 • 2004 – Kurs doskonalący "Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi" (Centrum Usług Psychologicznych w Łodzi)
 • 2004 – Kurs informatyczny "Komputerowe zarządzanie szkołą" (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego)
 • 2005 – Szkolenie nt. "Obowiązek nauki i obowiązek szkolny" (Europejskie Centrum Edukacji)

Droga zawodowa

1966–1967 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łążynie, powiat toruński
1967–1973 nauczyciel geografii i historii w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ozorkowie
1973–1978 nauczyciel /geografii i historii/w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie
1978–1981 z-ca dyrektora szkoły w Zbiorczej Szkole Gminnej w Ozorkowie
1981–1983 z-ca dyrektora szkoły w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie
1983–1990 z-ca Naczelnika Miasta Ozorkowa
1990–1992 nauczyciel /geografii i historii/w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozorkowie
1992–2007 dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie

W dniu 1 września 2007 r. przeszedł na emeryturę.

2009–2014 nauczyciel geografii (w niepełnym wymiarze godzin) w Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie

Działalność społeczna, pełnione funkcje

 • Członek Stronnictwa Demokratycznego od 1964 r. Przewodniczący Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Ozorkowie 1984-1990 r.
 • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego od 1967 r.
 • Związek Harcerstwa Polskiego od 1954 r., członek Komendy Hufca ZHP Ozorków, harcmistrz 1977
 • Członek National Geographic Socjety w Warszawie od 2000 r.
 • Radny Rady Powiatu Zgierskiego 1998-2002
 • Przewodniczący Rady Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ozorkowie

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1979)
 • Medal 40-Lecia Polski Ludowej (1984)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi (1985)
 • Wpis do Księgi Zasłużony dla Miasta Ozorkowa (1986)
 • Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa (1998)
 • Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (2006)
 • Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (2008)

Nagrody za pracę zawodową

 • Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi (1979)
 • Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia (1980)
 • Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Ozorkowa (1997, 2001)

Osiągnięcia

Zasługą Włodzimierza Wichlińskiego jest remont i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Mielczarskiego 17 z przeznaczeniem na filie dla Dorosłych i dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie.
W znaczącym stopniu przyczynił się do znakomitej poprawy warunków lokalowych Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie, przejmując nowy budynek przy ul. Konarskiego 2 przeznaczony dla klas najmłodszych I-III, nazwany przez uczniów Bajkolandią,która wkrótce zasłynęła swymi wynikami i nowoczesnymi metodami w pracy w powiecie i województwie.
Wiele ulic w mieście zostało zwodociągowanych i uporządkowanych dzięki opiece i nadzorowi czynów społecznych mieszkańców tych ulic przez W. Wichlińskiego.

Oprac. Danuta Trzcińska, autoryzował Włodzimierz Wichliński