Kowalczyk Eugeniusz

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Eugeniusz Kowalczyk

Eugeniusz Kowalczyk (ur. 15 czerwca 1935 r. w Domaniewie, woj. łódzkie) – nauczyciel, samorządowiec, naczelnik i burmistrz Ozorkowa.

Edukacja

Po ukończeniu Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej i rocznego kursu dla nauczycieli zawodu rozpoczął pracę w szkolnictwie zawodowym. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym w Warszawie, a następnie w Studium Nauczycielskim (kierunek mechaniczny). W 1972 r. ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, uzyskując tytuł magistra pedagogiki, a w 1977 r. Studium Podyplomowe w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie na kierunku zarządzanie oświatą dla dyrektorów szkół zawodowych.

Droga zawodowa

wrzesień 1953 - sierpień 1954 – nauczyciel w Zasadniczej Szkole Metalowej w Aleksandrowie Łódzkim
wrzesień 1954 - 1959 – nauczyciel Zasadniczej Szkole Metalowej w Wieruszowie
wrzesień 1959 - sierpień 1978 – nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie
wrzesień 1978 - sierpień 1983 – naczelnik Ozorkowa
wrzesień 1983 - czerwiec 1990 – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie
lipiec 1990 - listopad 1998 – burmistrz Ozorkowa

Osiągnięcia

1978-1983

To okres wielu inwestycji w mieście. Najważniejsze z nich:

 • budowa mostów na rzece Bzurze,
 • budowa hali sportowej,
 • budowa zalewu na Skrzypiówce,
 • dokończenie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lotniczej 1,
 • rozbudowa elektrociepłowni w OZPB ,,Morfeo”,
 • rozpoczęcie budowy nowego odcinka linii tramwajowej od ul. Wyszyńskiego, po trasie dawnej kolejki wąskotorowej, do ul. Cegielnianej.

1983-1990

Najważniejsze osiągnięcia w okresie pełnienia funkcji dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie:

 • budowa sali gimnastycznej i pracowni do zajęć praktycznych na terenie warsztatów szkolnych,
 • remont budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Słowackiego, przystosowanie go dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych.

1990-1998

Okres bardzo ważnych dla Ozorkowa inwestycji:

 • wybudowanie głównych sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnią ścieków w Cedrowicach,
 • utworzenie Podstrefy Ozorków Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i budowa tak potrzebnych dla mieszkańców miasta zakładów pracy,
 • dokończenie budowy stacji wodociągowej przy ul. gen. Sikorskiego,
 • wybudowanie krytej pływalni "Wodnik".

Działalność społeczna

Radny Rady Narodowej Miasta Łodzi X kadencji (1988-1992)
Radny Rady Miejskiej w Ozorkowie dwóch kadencji (1994-1998 i 1998-2002)

Nagrody i odznaczenia

Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego
Złoty Krzyż Zasługi
Honorowa Odznaka Województwa Łódzkiego
Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa
Medal Komisji Edukacji Narodowej
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Nagroda ministra oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Wpis do księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa

Oprac. Jacek Wankiewicz