Bartczak Henryk

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Henryk Bartczak - zdjęcie nagrobne


Henryk Bartczak (ur. 14 stycznia 1923 r. w Ozorkowie, zm. w 1978 r. w Ozorkowie) - działacz polityczny i społeczny, naczelnik miasta Ozorkowa (1966-1978).

Biografia

Był synem Władysława i Feliksy z Garczyńskich małżeństwa Bartczaków. Szkołę Powszechną Nr 1 w Ozorkowie ukończył w 1937 r. Następie uczęszczał do wieczorowej szkoły zawodowej i jednocześnie uczył się na spółdzielczych kursach korespondencyjnych. Wybuch II wojny światowej sprawił, że w szkole zawodowej ukończył dwie klasy, natomiast kursy spółdzielczo-korespondencyjne ukończył w całości.

Praca

W czasie okupacji pracował na terenie powiatu łęczyckiego i w Ozorkowie jako robotnik. Początkowo w Cukrowni w Leśmierzu przy budowie kolejki wąskotorowej, następnie przy konserwacji dróg, potem w firmie schlösserowskiej na przędzalni. W październiku 1943 r. został wywieziony do Niemiec na tzw. roboty przymusowe. Tam pracował jako elektromonter w fabryce maszyn i reflektorów. Po wojnie powrócił do Ozorkowa. Wstąpił do organizacji młodzieżowej ZWM[1], w której pełnił funkcję sekretarza. W maju 1947 r. rozpoczął pracę w Miejskim Komitecie Opieki Społecznej w Ozorkowie jako kierownik biura. W tym samym roku wstąpił do PPR[2] a następnie do PZPR. W l. 1950-1957 był etatowym pracownikiem aparatu partyjnego. W 1957 r. został przeniesiony do pracy w Ozorkowskich Zakładach Przemysłu Zgrzebnego i pracował w dziale transportu. W l. 1966-1978 był naczelnikiem[3] Miasta Ozorkowa.

Osiągnięcia

 • oddanie do użytkowania w 1967 r. obwodnicy miasta, droga E16,
 • oddanie do użytkowania ośrodka kempingowego OZPB w Karnocicach nad Zalewem Szczecińskim,
 • oddanie do użytkowania zakładowej Przychodni Zdrowia OZPB z laboratorium i Stacją Pogotowia przy ul. Łęczyckiej,
 • budowa i uruchomienie nowego zakładu konfekcyjnego (później ZPK "Latona") z zatrudnieniem 2000 pracowników, przy ul. Łęczyckiej (w l. 1972-74),
 • oddanie do użytkowania przedszkola ZPK „LATONA” przy ul. Obrońców Westerplatte,
 • oddanie do użytkowania obiektów wypoczynkowych ZPK „LATONA” w Mielnie i Sokolnikach,
 • wybudowanie nowych obiektów biurowych, magazynowych i technicznych dla Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego przy ul. Żwirki 30 (obecnie Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne),
 • rozbudowa Spółdzielni PSS „Społem”,
 • rozbudowa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
 • powstanie Włókienniczej Spółdzielni Pracy,
 • oddanie do użytkowania magistrali ciepłowniczej z OZPB „MORFEO” do osiedli mieszkaniowych im. Wojska Polskiego i Osiedla Włókniarzy,
 • oddanie do użytkowania: 9 bloków spółdzielczych przy ul. Lotniczej - 460 mieszkań, przy ul. Nowy Rynek 5 bloków – 226 mieszkań, przy ul. Sikorskiego 6 bloków- 480 mieszkań,
 • budowa domów typu segmentowego przy ul. Malinowej i Morelowej w ramach Zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych,
 • zbudowano ok. 350 domów w ramach budownictwa indywidualnego,
 • położono powierzchnię asfaltową na 34 ulicach, w większej części z nich wykonano kanalizację sanitarną,
 • zmodernizowano w znacznej części miasta linie energetyczne, założono nowe oświetlenie uliczne,
 • przebudowano gruntownie, na całej długości, kanał melioracyjny Przekora : utwardzono dno i brzegi płytami betonowymi, zbudowano ok. 30 mostków i mostów betonowych, założono nowe kręgi 1000 mm pod targowiskiem i ul. Starzyńskiego,
 • urządzono nowe targowisko przez położenie nawierzchni asfaltowej i betonowej, wybudowano zadaszenia, stoły, kwietniki.

Największym zrealizowanym zadaniem w kadencji Henryka Bartczaka było zbudowanie obwodnicy drogowej E16, czyli obecnej drogi krajowej DK91.

Odznaczenia

 • 1955 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1964 – Order Odrodzenia Polski
 • 1974 - Medal 30-lecia Polski Ludowej
 • 1974 – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • 1972 - Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju
 • 1976 – Honorowy Zasłużony Pracownik Państwowy

Źródła

 1. Kopia życiorysu Henryka Bartczaka
 2. Broszura okolicznościowa Ozorków 1945-1985. Dorobek 40-lecia, Wyd. Miejski Komitet Obchodów 40-lecia PRL w Ozorkowie, Ozorków 1985

Oprac. Andrzej Paweł Górny i Zdzisław Żerkowski

Przypisy

 1. Związek Walki Młodych.
 2. Polska Partia Robotnicza.
 3. Odpowiednik burmistrza po reformie administracji w 1952 r.