Pomniki przyrody w Ozorkowie

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aktualny wzór oznaczenia pomnika przyrody w Polsce (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).

Pomniki przyrody należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Pomnik przyrody jako termin został wprowadzony przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX w., co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Kryteria

Aby uznać drzewo za pomnik przyrody, jego obwód w pierśnicy, czyli na wysokości 1,3 m nad ziemią, powinien być większy niż orientacyjne wartości graniczne wyznaczone dla danego gatunku. Np. dąb bezszypułkowy, lipa - 300 cm, jesion 250 cm, olcha czarna oraz klon – 225 cm. W brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.: „Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” [1]

Pomniki przyrody w Ozorkowie

Zgodnie z Uchwałą Nr XXI/186/12 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dn. 23 lutego 2012 r. na terenie naszego miasta znajduje się 29 pomników przyrody.[2] Oto ich wykaz ze wskazaniem położenia oraz nadanej nazwy.

Wykaz pomników przyrody

Lp Opisy drzew uznanych za pomniki przyrody Położenie obiektu Nadane imiona
1 Dąb szypułkowy o obw. pnia 502 cm Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37 -
2 Dąb szypułkowy o obw. pnia 400 cm Cmentarz przy ul. Zgierskiej 37 -
3 Lipa drobnolistna o obw. pnia 358 cm ul. Partyzantów -
4 Lipa drobnolistna o obw. pnia 318 cm ul. Wigury 14 "URSZULA"- Urszula Ledóchowska, święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusowego przekształconego w Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
5 Olcha czarna o obw. pnia 450 cm Park przy ul. Traugutta "MATYLDA" - Matylda Schlösser, sponsorowała budowę szkoły przy ul. Listopadowej 13 (dawna Metalówka) i Domu Starców, wspierała finansowo Parafię Ewangelicko-Augsburską
6 Jesion wyniosły o obw. pnia 440 cm Park przy ul. Traugutta "SZYMON" - Szymon Szubski, przybysz z Wielkopolski, dziedzic wsi Ozorków, 1559-1564 sędzia ziemski łęczycki, prawdopodobnie to on wybudował kaplicę dworską w miejscu obecnego kościoła
7 Jesion wyniosły o obw. pnia 480 cm Park przy ul. Traugutta "HENRYK" - Henryk Schlösser, jeden z braci, dzięki którym Ozorków stał się jednym z ważniejszych miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny
8 Jesion wyniosły o obw. pnia 400 cm Park przy ul. Traugutta "TKACZ" - zawód ozorkowian w XIX w.
9 Jesion wyniosły o obw. pnia 390 cm Park przy ul. Traugutta "KAROL" - Karol Scheibler
10 Jesion wyniosły o obw. pnia 310 cm Park przy ul. Traugutta "SUKIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.
11 Jesion wyniosły o obw. pnia 344 cm Park przy ul. Traugutta "PŁÓCIENNIK" - zawód ozorkowian w XIX w.
12 Jesion wyniosły o obw. pnia 255 cm Park przy ul. Traugutta "JOHANN" - Johann König, członek Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)
13 Jesion wyniosły o obw. pnia 288 cm Park przy ul. Traugutta "IGNACY" - Ignacy Starzyński, dziedzic Ozorkowa, przekształcił wieś Ozorków w osadę fabryczną, a następnie w miasto
14 Dąb szypułkowy o obw. pnia 230 cm Park przy ul. Stypułkowskiego "STYPUŁKOWSKI" - Leon Stypułkowski, ksiądz, odznaczony Orderem Virtuti Militari
15 Dąb szypułkowy o obw. pnia 306 cm Park przy ul. Stypułkowskiego "WACŁAW" - Wacław Kropp, burmistrz Ozorkowa od 1923 do 1939 r.
16 Dąb szypułkowy o obw. pnia 260 cm Park przy ul. Stypułkowskiego "STRZELEC" - Towarzystwo Strzeleckie w Ozorkowie
17 Dąb szypułkowy o obw. pnia 202 cm Park przy ul. Stypułkowskiego "TUR" - Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych założone przez Adama Skupiewskiego,działacza robotniczego z okresu walk rewolucyjnych z caratem
18 Dąb szypułkowy o obw. pnia 403 cm ul. Traugutta "KASPER" - Kasper Nisiecki, jezuita, autor pierwszej wzmianki o Ozorkowie z 1344 r.
19 Dąb szypułkowy o obw. pnia 270 cm ul. Traugutta "BORUTA" - Diabeł Boruta, fikcyjna postać zamieszkująca podziemia zamku w Łęczycy
20 Klon srebrzysty o obw. pnia 347 cm Park przy ul. Traugutta "JÓZEF" - Józef Zajączek,namiestnik królewski, podpisał postanowienie o wyniesienie osady rzemieślniczej Ozorków do rzędu miast prywatnych w Królestwie Polskim
21 Dąb szypułkowy o obw. pnia 410 cm Park przy ul. Żeromskiego "FERDYNAND" - Ferdynand Weiss, lekarz, leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę
22 Dąb szypułkowy o obw. pnia 266 cm Park przy ul. Żeromskiego "ADOLF" - Adolf Legis, lekarz, leczył bezpłatnie mieszkańców Ozorkowa chorych na cholerę
23 Dąb szypułkowy o obw. pnia 266 cm Park przy ul. Żeromskiego "WAWRZYNIEC" - Andrzej Wawrzyniec Jeziorski-Stefański
24 Dąb szypułkowy o obw. pnia 251 cm Park przy ul. Żeromskiego "TADEUSZ" - Tadeusz Skarżyński, burmistrz Ozorkowa do 1820 r.
25 Dąb szypułkowy o obw. pnia 371 cm Park przy ul. Traugutta "FRYDERYK" - Fryderyk Schlösser, jeden z braci, dzięki którym Ozorków stał się jednym z ważniejszych miast włókienniczych, założyciel nowoczesnej fabryki bawełny
26 Dąb szypułkowy o obw. pnia 335 cm Park przy ul. Traugutta "BARTŁOMIEJ" - Bartłomiej Nickel, członek Rady municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)
27 Dąb szypułkowy o obw. pnia 353 cm Park przy ul. Traugutta "SAMUEL" - Samuel Otto i Samuel Wegner, członkowie Rady Municypalnej (ówczesnej Rady Miejskiej)
28 Jesion wyniosły o obw. pnia 313 cm Park przy ul. Traugutta "PRAWDZIC" - herb rodu Szczawińskich, kolejnych właścicieli wioski Ozorków, położonej wśród trudno dostępnych bagien i lasów
29 Jesion wyniosły o obw. pnia 397 cm Park przy ul. Traugutta "ŚLEPOWRON" - herb rodu Starzyńskich, kolejnych właścicieli wioski, osady rzemieślniczej i prywatnego miasta Ozorków

Oprac. Dorota Żerkowska

Przypisy