Zabytki Ozorkowa

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[1]

Lp Rodzaj zabytku Położenie Okres budowy Nr rejestru Fotografia
1 kościół parafialny pw. św. Józefa pl. Jana Pawła II 1/3 1668, 1885, 1935 A/499 z 4.08.1967 Kosciol 2-1 pan.jpg
2 kościół ewangelicki ul. Zgierska 2 1842 A/535 z 11.08.1967 Kosciol-ea2.jpg
3 dzwonnica ul. Zgierska 2 1842 A/536 z 11.08.1967 Dzwon-1.jpg
4 plebania ul. Zgierska 9 1842 A/537 z 11.08.1967 Pastorowka-1aa.jpg
5 dom pl. Jana Pawła II 1 poł. XIX w. A/504 z 4.08.1967 JP II 1-800.jpg
6 dom pl. Jana Pawła II 3 I poł. XIX w. A/505 z 4.08.1967 PL JP II 3-800.jpg
7 dom pl. Jana Pawła II 7 koniec XIX w. A/506 z 4.08.1967 JP II 7-1-1-800.jpg
8 dom pl. Jana Pawła II 16 koniec XIX w. A/504 z 4.08.1967 Toni-800.jpg
9 dom pl. Jana Pawła II 17 koniec XIX w. A/79 z 4.08.1967 JP 17-1-800.jpg
10 dom pl. Jana Pawła II 18 poł. XIX w. A/508 z 4.08.1967 JP 18-800.jpg
11 dom pl. Jana Pawła II 19 poł. XIX w. A/509 z 4.08.1967 JP 19-800.jpg
12 dom pl. Jana Pawła II 20 I poł. XIX w A/510 z 4.08.1967 JP II 20-800.jpg
13 dom[2] ul. Kościuszki 29 koniec XIX w. A/79 z 4.08.1967 Kosciuszki 29-800.jpg
14 dawna motarnia bawełny ul. Listopadowa 6 koniec XIX w. A/501 z 4.08.1968 Motarnia-1.jpg
15 pałac Schlösserów ul. Listopadowa 6b koniec XIX w. A/500 z 4.08.1967 Palac-listopadowa.jpg
16 dom ul. Listopadowa 6 d koniec XIX w. A/520 z 8.08.1967 List 6d kantor chyba-800.jpg
17 dom ul. Listopadowa 6 c koniec XIX w. A/521 z 8.08.1967 Dom majstrow list 6c pan.jpg
18 dom ul. Listopadowa 20 poł. XIX w. A/523 z 8.08.1967 LISTOPADOWA 20-800.JPG
19 dom ul. Listopadowa 25 a poł. XIX w. A/524 z 8.08.1967 LISTOPADOWA 25A-800.jpg
20 pałac Schlösserów ul. Łęczycka 7 poł. XIX w. A/306 z 6.12.1984 Palac-leczycka.jpg
21 dwór Scheiblerów ul. Wigury 14 II poł. XIX w. A/503 z 4.08.1967 Dom-scheiblerow.jpg
22 dom ul. Wyszyńskiego 2 1825 A/511 z 4.08.1967 Weil800-1.jpg
23 dom ul. Wyszyńskiego 4 poł. XIX w. A/1126 z 19.06.1972 Stylowa-800.jpg
24 dom ul. Wyszyńskiego 6 poł. XIX w. A/1127 z 19.06.1972 WYSZ-6-800.jpg
25 dom ul. Wyszyńskiego 8 poł. XIX w. A/512 z 4.08.1967 Wysz 8-800.jpg
26 dom ul. Wyszyńskiego 16 poł. XIX w. A/1128 z 19.06.1972 Wysz 16-ozop.jpg
27 dom ul. Wyszyńskiego 20 drewniany, II połowa XIX w. A/513 z 4.08.1967 Wysz20.JPG
28 dom (tzw. dom postrzygacza) ul. Wyszyńskiego 26 II poł. XIX w. A/78 z 4.08.1967 Dom26.JPG
29 dom ul. Wyszyńskiego 33 drewniany, poł. XIX w. A/515 z 4.08.1967 FIOLET800.jpg
30 dom ul. Wyszyńskiego 35 poł. XIX w. A/516 z 8.08.1967 WYSZYNSKIEGO 35-800.jpg
31 przestrzenny układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej - Krośniewicka Kolej Dojazdowa - - A/31 z 28.12.1998 i z 10.10.2006 OC1.jpg


Zabytki w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Ozorków[3]

L.p. Rodzaj zabytku Okres budowy Położenie Fotografia
1 Dworzec PKP, murowany ok. 1925 teren PKP Dworzec-kolejowy.jpg
2 Oficyna pałacu Schlősserów, murowany[4] 1885 Łęczycka 5a Leczycka-800.jpg
3 Dom mieszkalny (piętro nadbud. po 1960) murowany 1885 Łęczycka 9 LECZYCKA 9-800.jpg
4 Dom mieszkalny murowany lata 90-te XIX w. Łęczycka 5a Leczycka 5 ozop.jpg
5 Stajnia murowana[5] 1885 Łęczycka 5 Stajnia-800.jpg
6 Dom murowany I poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 2 PLAC JP 2-800.jpg
7 Dom murowany I poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 8 JP II 8-1-800.jpg
8 Dom murowany poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 11 PL JP 11-800.jpg
9 Dom murowany I poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 12 PLAC JP 12-800.jpg
10 Dom murowany poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 13 13-1-800.jpg
11 Dom murowany poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 14 14a-800.jpg
12 Dom murowany 2 poł. XIX w. Plac Jana Pawła II 17 JP 17-1-800.jpg
13 Dom murowany połowa XIX w. Kościelna 15 KOSCIELNA 15-800.jpg
14 Dom murowany poł. XIX w. Kościelna 21 KOSCIELNA 21-800.jpg
15 Dom murowany poł. XIX w. Joselewicza 7 BERKA 7-800.jpg
16 Dom murowany poł. XIX w. Joselewicza 10 BERKA 10-800.jpg
17 Dom murowany 2 ćw. XIX w. Kościuszki 8 KOSCIUSZKI 8-800.jpg
18 Dom murowany poł. XIX w. Kościuszki 24 KOSCIUSZKI 24-800.jpg
19 Dom murowany poł. XIX w. Łęczycka 2a LECZYCKA 2A-800.jpg
20 Dom murowany poł. XIX w. Łęczycka 2 LECZYCKA 2-800.jpg
21 Dom murowany poł. XIX w. Łęczycka 10 LECZYCKA 10-800.jpg
22 Dom murowany poł. XIX w. Łęczycka 16 LECZYCKA 16-800.jpg
23 Dom murowany koniec XIX w.(d. Dom Starców Fund. Schlősserów) ob. mieszkalny poł. XIX w. Mickiewicza 1 Dom opieki-1a.jpg
24 Dom murowany poł. XIX w. Mickiewicza 5 SP-2-1.jpg
25 Dom murowany poł. XIX w. Listopadowa 1 LISTOPADOWA 1-800.jpg
26 Dom murowany 2 poł. XIX w. Listopadowa 3 LISTOPADOWA 3-1-800.jpg
27 Dom murowany 2 poł. XIX w. Listopadowa 5 LISTOPADOWA 5-11-800.jpg
28 Dom drewniany XIX/XX w. Listopadowa 9 Listopadowa 9-800.jpg
29 Dom murowany poł. XIX w. Listopadowa 10 LISTOPADOWA 10-800.jpg
30 Dom drewniany poł. XIX w. Listopadowa 11 Listopadowa.jpg
31 Dom murowany 2 poł. XIX w. Listopadowa 14 LISTOPADOWA 14-800.jpg
32 Dom murowany ok. poł. XIX w. Listopadowa 18 LISTOPADOWA 18-800.jpg
33 Dom murowany 2 poł. XIX w. Listopadowa 21 LISTOPADOWA 21-800.jpg
34 Dom murowany poł. XIX w. Listopadowa 24 LISTOPADOWA 24-800.jpg
35 Dom murowany ok. poł. XIX w. Listopadowa 32 LISTOPADOWA 32A-800.jpg
36 Dom murowany poł. XIX w. Sienkiewicza 1 Dom sienk 1-8000.jpg
37 Dom murowany poł. XIX w. Sienkiewicza 3 SIENKIEWICCZA 3-800.jpg
38 Dom murowany poł. XIX w. Sienkiewicza 17 SIENKIEWICZA 17-800.jpg
39 Dom murowany poł. XIX w. Sienkiewicza 19 Sienk 19-800.jpg
40 Dom murowany poł. XIX w. Sienkiewicza 21 SIENKIEWICZA 21-800.jpg
41 Dom murowany pierwsza poł. XIX wieku Sienkiewicza 25a SIENKIEWICZA 25-800.jpg
42 Dom murowany druga poł. XIX wieku Wyszyńskiego 25 WYSZ-25-800.jpg
43 Dom murowany druga poł. XIX w. Wyszyńskiego 27 WYSZ 27-800.jpg
44 Dom murowany druga poł. XIX w. Wyszyńskiego 29 WYSZ 29-800.jpg
45 Dom murowany druga poł. XIX w. Wyszyńskiego 31 WYSZ 31-800.jpg
46 Dom murowany poł. XIX w. Zgierska 8 Zg 8-ozop.jpg
47 Dom murowany poł. XIX w. Zgierska 19 ZGIERSKA 19-800.JPG
48 Dom murowany poł XIX w. Zgierska 23 ZGIERSKA 23-800.jpg
49 Dom drewniany poł. XIX w. Zgierska 25 ZGIERSKA 25-800.jpg
50 Dom drewniany poł. XIX w. Zgierska 28 ZGIERSKA 28-800.jpg
51 Dom murowany poł. XIX w. Zgierska 30 Dom111.jpg
52 Dom murowany poł. XIX w. Zgierska 38 ZGIERSKA 38-800.jpg
53 Park miejski - Traugutta Bzura w parku.JPG
54 Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Stary) Parafia św. Józefa zał. w 2 poł. XVII w. Zgierska 37 Cm stary ozoop.JPG
55 Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Nowy) pw. św. Wincentego zał. w latach 20-tych XX w. Podleśna Cm nowy ozop.JPG
56 Cmentarz ewangelicko-augsburski zał. w 1807 - czynny Cmentarna Cm ewang ozo ozop.JPG
57 Cmentarz Żydowski zał. w XIX w. Sosnowa/Graniczna KIRKUT-1.JPG
58 Dom murowany poł. XIX w. Listopadowa 25 Listopad 25-ozop.jpg
59 Kolejowa wodociągowa wieża ciśnień, murowana 1928 Kolejowa Wieza.JPG
60 Oficyna w zespole d. dworu Scheiblerów 2 ćw. XIX w. Wigury 14 Wigury.jpg
61 Stajnia w zespole d. dworu Scheiblerów ok. 1900 Wigury 14 Stajnia.jpg
62 Oranżeria w zespole d. dworu Scheiblerów ok. 1900, przeb. na budynek mieszkalny w pocz. l. 60-tych XX w. Wigury 14 Oranzeria-1ozop.JPG
63 Dom murowany (dawna ochronka Fund. Schlősserów) koniec XIX w. Listopadowa 13 SZKOLA-1 mn.jpg

Oprac. i zdj. Dorota Żerkowska

Przypisy

  1. Rejestr zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa, woj. łódzkie. Stan na 31.12.2015 r.
  2. Najstarszy murowany budynek w mieście
  3. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozorkowa 2011, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dn. 19 grudnia 2011 r.
  4. Dom ten został wybudowany przez Matyldę Schlösser po śmierci jej męża, Henryka i przyozdobiony jej inicjałami M.S. Tam się przeprowadziła w 1885 r. i zmarła w 1904 r.
  5. Należąca do Schlösserów, znajduje się na tyłach pałacu