Park miejski

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Park jesienią

Park usytuowany jest pomiędzy ulicami: Listopadową, I. Starzyńskiego i R. Traugutta, a jego powierzchnia wynosi ok. 3 ha. Park przecina rzeka Bzura.

Historia

Powstanie parku wiąże się z wybudowaniem w latach trzydziestych XIX w. pałacu Schlösserów przy ul. Listopadowej.
W miejscu usytuowania parku znajdował się staw Piła, będący efektem spiętrzenia wody na Bzurze. Na lewym brzegu stawu znajdował się tartak, a na prawym młyn, przekształcony w folusz. W czasie budowy pałacu teren podniesiono, a staw został osuszony.
Wraz z pałacem Schlösserów powstał według projektu Saksończyka Sparmana ogród – park. Pierwotnie park znajdował się tylko po prawej stronie rzeki Bzury, a jego kompozycja była dostosowana do upodobań mieszkańców pałacu. W latach dwudziestych XX wieku park wydzierżawił od Natalii Schlösser Leonard Galewicz. Od tego momentu za niewielką opłatą stał się terenem rekreacyjnym dla mieszkańców miasta i zaczęto go nazywać "ogrodem Galewicza".
W okresie II wojny światowej powstały wały ochronne wzdłuż rzeki Bzury. Zbudowali je Żydzi na rozkaz Niemców. Wzdłuż wałów zostały posadzone włoskie topole.
W latach 50. XX w. w miejscu kładki, istniejącej już od urządzenia parku, zbudowano solidniejszy, drewniany mostek łączący część prawo- i lewostronną, przeznaczony dla ruchu pieszego. W 1970 r. mostek ten zastąpiono metalowym.

Na terenie parku znajduje się pozostałość murów przędzalni Karola Schlössera, znanej jako "Fabryka przy Rynku"[1]. Obecnie ruiny (zwane przez mieszkańców "górką") w czasie śnieżnej zimy młodzież wykorzystuje do saneczkowych zjazdów.

W 2015 r. w parku od strony ul. I. Starzyńskiego powstał plac zabaw dla dzieci.

Park jest zabytkiem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Ozorków w poz. 53[2].

Walory przyrodnicze

Głównym walorem przyrodniczym parku jest ciekawy drzewostan, na który składają się: klony, jesiony wyniosłe, dąb szypułkowy, wierzby, topole. Park stanowi cenny zabytek przyrodniczy, wśród drzew jest dziewięć pomników przyrody. Na terenie parku odbywają się zajęcia kół ekologicznych, lekcje przyrody. Uczniowie poznają na nich zasady ochrony gatunkowej.

Link zewnętrzny

http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/park-miejski-w-ozorkowie

Przypisy

  1. 1 stycznia 1893 r. budynek fabryczny spłonął w wyniku wybuchu gazu płynnego. Do czasu rozebrania w 1952 r. pełnił różne funkcje. Znajdowały się w nim m. in. siedziba Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia, kino Bajka.
  2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozorkowa 2011, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dn. 19 grudnia 2011 r.

Galeria zdjęć

Oprac. Małgorzata Maiejewska