Szkoła Podstawowa nr 5

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo Szkoły Podstawowej nr 5
Budynek szkoły, ul. Cegielniana 25
Bajkolandia, ul. Konarskiego 2
Logo Bajkolandii
Tarcza

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie

Z kart historii

1956

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy podjęło uchwałę o budowie w Ozorkowie szkoły podstawowej na działce położonej przy ul. Świerczewskiego 25 (ob. ul. Cegielniana 25).

1958

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łęczycy wydało tymczasowe orzeczenie w/s organizacji tej placówki oświatowej, nadając jej nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie.

23 października 586 uczniów i szesnastu nauczycieli pod kierownictwem p. Tadeusza Gałązki usłyszało pierwszy dzwonek inaugurujący rok szkolny 1958/1959.
W tym dniu Radę Pedagogiczną szkoły tworzyli: kierownik Tadeusz Gałązka, z-ca kierownika Zygmunt Teodorczyk, Róża Błaszczyk, Gryzelda Kowalska, Zofia Czaplińska, Czesław Kowalski, Władysław Drozdalski, Jadwiga (Kruk) Drozdowicz, Helena Gałązka, Eugeniusz Marcinów, Jadwiga (Miksa) Czerwińska, Janina Hanuszko, Czesława Jóźwiak, Krystyna Tokarz, Eugeniusz Karwowski, Zdzisława Tomera, Stanisława Granosik.

1968

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi szkole nadano imię Marii Curie-Skłodowskiej.

Szkoła otrzymuje sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski, grono pedagogiczne oraz władze miasta. Mottem sztandaru jest maksyma „DLA CIEBIE OJCZYZNO, BIJĄ NASZE MŁODE SERCA".

1983

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej obchodzi 25-lecie istnienia placówki.

1993

Na wniosek dyrektora Rada Miejska miasta Ozorkowa przydziela szkole nowy dodatkowy budynek przy ul. Konarskiego. Poprawiają się warunki pracy i nauki w przepełnionej dotychczas szkole. Do nowego budynku, nazwanego Bajkolandią, zostają przeniesione klasy I-III nauczania początkowego. Wicedyrektorem Bajkolandii zostaje p. Teresa Andrzejczak.

1998

Szkoła Podstawowa Nr 5 obchodzi swoje 40-lecie istnienia. Uchwałą Rady Miasta Ozorkowa otrzymuje zaszczytny tytuł "ZASŁUŻONY DLA MIASTA OZORKOWA".

2000

W czerwcu szkołę opuszczają ostatnie klasy VIII. Reforma oświaty w Polsce przekształca placówkę w 6-letnią szkołę podstawową.

2003

Szkoła tworzy pierwsze klasy integracyjne.

2005

Z inicjatywy nauczycielki SP 5 - Aleksandry Fliszewskiej zostaje założona szkolna strona internetowa.

2006

Dzięki pomocy sponsorów, Rady Rodziców oraz wszechstronnej działalności Rady Pedagogicznej, szkoła otrzymała nowy sztandar, który jest wierną repliką 38-letniego sztandaru. Poprzednik nowego sztandaru ze względu na jego stan techniczny przeszedł do historii szkoły jako eksponat jej dziejów.

2008

W dn. 23-25 października szkoła uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia placówki. Trzydniowe uroczystości były okazją do spotkań nauczycieli, seniorów szkoły, absolwentów, uczniów i ich rodziców oraz władz miasta Ozorkowa, wojewódzkich władz oświatowych w Łodzi i władz związkowych.

Dyrektorzy szkoły

W wieloletniej historii szkoły funkcję dyrektora i wicedyrektora sprawowali:

Dyrektorzy

Wicedyrektorzy

  • Zygmunt Teodorczyk 1958-1976
  • Mieczysław Kubiak 1976-1977
  • Wiesława Wasiak 1977-1983
  • Sobiesława Swaczyna 1983-1985
  • Gabriela Grenda 1985-2002
  • Beata Malinowska 2002-2007
  • Teresa Andrzejczak 1993-2013
  • Bogdana Gajderowicz 2007-
  • Różalska Dorota 2013-

Linki zewnętrzne

http://www.sp5.crissnet.pl/
http://www.crissnet.pl/5/
http://marcato.098.pl/

Galeria zdjęć

Oprac. Włodzimierz Wichliński na podst. materiałów szkoły i własnych.