Gałązka Tadeusz

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tadeusz Gałązka

Tadeusz Gałązka (ur. 26 listopada 1915 r. w Włostowicach, gm. Piątek, zm. 3 października 1989 r. w Łodzi) – nauczyciel, kierownik szkół, działacz związkowy.

Biografia

Urodził się w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej w 1930 r. rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Łęczycy. Dyplom Nauczyciela Szkół Powszechnych, który uzyskał w 1935 r., nie zagwarantował mu posady w wyuczonym zawodzie. Podjął więc pracę ekspedienta w sklepie spożywczym w Warszawie. Od 1 czerwca 1936 r. odbywał czynną służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Skierniewicach.
15 grudnia 1937 r. został zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy w Publicznej Szkole Powszechnej w Karolewie, pow. grójecki, a już od 1 czerwca 1938 r. decyzją Inspektoratu Szkolnego w Warszawie został mianowany etatowym nauczycielem w tej placówce. Rozkaz mobilizacyjny z 30 sierpnia 1939 r. nie dotarł do Tadeusza Gałązki. W związku z tym nie brał udziału w wojnie obronnej, pozostając w szkole wiejskiej aż do jej zamknięcia przez okupanta. W 1940 r. został przeniesiony do szkoły polskiej w Lesznowoli, pow. grójecki, znajdującej się na terenie Generalnej Guberni. Równocześnie prowadził tajne nauczanie i angażował się w działalność konspiracyjną. Zdekonspirowany, uciekł 31 sierpnia 1943 r. przed pościgiem władz niemieckich. Do końca wojny, często zmieniając miejsce pobytu, trwał „w przymusowej bezczynności i życiowej tułaczce”[1].
19 lutego 1945 r. znalazł pracę w szkole podstawowej w Goślubiu, gm. Piątek, jako nauczyciel oraz p.o. kierownika placówki, i tu pracował do 31 sierpnia 1951 r. Równocześnie kończył w Łodzi specjalistyczny kurs pedagogiczny i kierunkowy z matematyki i geografii. W l. 1951-1958 kierował Szkołą Podstawową w Leśmierzu, a od 1958 r. związał się z Ozorkowem. Został powołany na funkcję kierownika nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 5, w której pracował nieprzerwanie 18 lat, do dnia odejścia na emeryturę w 1976 r. W tej placówce uruchomił w roku 1959 Wieczorową Szkołę Zawodową dla Pracujących kształcącą włókienników. Od 1962 r. był aktywnym działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Lata zasłużonego odpoczynku spędził w Łodzi. Zmarł 3 października 1989 r. i został pochowany na cmentarzu w Łodzi przy ul. Ogrodowej.
Żoną Tadeusza Gałązki była Helena Gałązka (ur. 1913 r., zm. 20 marca 2008 r.) – nauczycielka.

Odznaczenia i nagrody

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  • Złota Odznaka ZNP
  • Nagroda Ministerstwa Oświaty i Wychowania I stopnia

Oprac. Zdzisław Żerkowski na podst. Publikacji ZNP[2]

Przypisy

  1. Własnoręczny życiorys Tadeusza Gałązki w archiwum ZNP w Ozorkowie.
  2. Jubileusz 40-lecia Sekcji Emerytów i Rencistów, oddział ZNP w Ozorkowie. 1975-2015. Źródła, dokumenty, wspomnienia, Publikacja okolicznościowa pod red. Teresy Rogalskiej, Jadwigi Nicińskiej i Sławomira Janickiego, Ozorków 2015, s. 30-32. W zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej.