Dworzec kolejowy

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek dworca od frontu

Zbudowany w 1925 r. w charakterystycznym stylu, nawiązującym elementami architektonicznymi do dworków szlacheckich i baroku. Na lewym skrzydle budynku znajduje się silnie wysunięty ganek z drzwiami do korytarza prowadzącego na perony. Otwór wejściowy flankowany[1] jest kolumnami podtrzymującymi bogaty w gzymsy[2] stopniowany szczyt zwieńczony kulą. Na prawym skrzydle elewacji trzyosiowy ryzalit[3] stanowi szczytowa ściana dwukondygnacyjnego budynku, stojącego osią prostopadle do dworca z poczekalnią na parterze i mieszkaniami na piętrze, do których prowadzą półkoliście zamknięte drzwi. Szczytowa część ryzalitu o falistym konturze jest rozczłonkowana dwoma pilastrami[4], między którymi znajduje się półkoliście zakończona płycina[5] z małym okienkiem. Skrajne skrzydło budynku dworcowego zajmuje pomieszczenie zawiadowcy stacji i dyżurnego ruchu.[6]

Obecnie[7] mocno zdewastowany czeka na remont.

Obiekt jest zabytkiem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasto Ozorków w poz. 1[8].

Źródło

Architektoniczne walory Ozorkowa, red. Danuta Trzcińska, Ozorków 2011, s. 35.

Oprac. i zdj. Dorota Żerkowska

Galeria zdjęć

Przypisy

  1. Flankować – otaczać coś z boku.
  2. Element architektoniczny w postaci poziomej listwy wystającej przed lico muru, która chroni elewację budynku przed ściekającą wodą deszczową. Nierzadko pełni też funkcję ozdobną.
  3. Występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po dach, stanowiący jego organiczną część.
  4. Lokalne pogrubienie ściany w formie płaskiego filara ustawionego przy ścianie, nieznacznie występującego przed lico ściany.
  5. Pole o dowolnym kształcie (najczęściej spotykane są prostokątne) w ścianie, cokole, płaszczyźnie pilastra, często wgłębione, obramowane, gładkie lub wypełnione dekoracją.
  6. Opis budynku: Stanisław Frątczak.
  7. Marzec 2016 r.
  8. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozorkowa 2011, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/160/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dn. 19 grudnia 2011 r.