Skotniki

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Skotniki

Wieś położona w woj. łódzkim, powiecie zgierskim, gminie Ozorków. Liczy 132 mieszkańców, a areał gruntów rolnych wynosi 244,9 ha. W 1843 r. w Skotnikach zbudowano dwór. Po II wojnie światowej mieściły się w nim biura PGR w Leśmierzu – Filia w Skotnikach. Obecnie dwór jest bardzo zaniedbany i opustoszały. W połowie XIX w. założono wokół dworu park o powierzchni 6,2 ha. Po II wojnie światowej w Skotnikach działały: Kółko Rolnicze, Ochotnicza Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa. W 1965 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich, a w 1975 r. Amatorski Zespół Śpiewaczy, którym opiekuje się Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu. W 1991 r. majątek PGR został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, a w 1994 r. wydzierżawiony przez Grażynę i Waldemara Dobrowolskich.
Ze Skotnikami związana jest polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna Barbara Brylska. Aktorka urodziła się 5 czerwca 1941 r. w Skotnikach i tu spędziła dzieciństwo. Skotniki należały do parafii Góra św. Małgorzaty, a od 1978 r. Opieki św. Józefa w Leśmierzu.

Historia

Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w zapisce z 13 marca 1386 r. Dziesięcinę z ról kmiecych w Skotnikach pobierał archidiakon łęczycki. Uposażenie prałatur w kapitule łęczyckiej odnieść można do 2 połowy XII w. Z pewnością Skotniki istniały już w tym czasie. Potwierdza to nazwa tej miejscowości, wskazująca, że mamy do czynienia z tzw. osadą służebną, której mieszkańcy zajmowali się gospodarką hodowlaną. Już w okresie wczesnośredniowiecznym przez osadę przebiegał ważny szlak komunikacyjny łączący Łęczycę ze Strykowem, Brzezinami i dalej przez Inowłódz w kierunku południowo-wschodnim. U schyłku XIV w. osada była w posiadaniu dziedziców z Koźla. Odziedziczył ją Stefan, syn Racibora z Koźla. W XV w. właścicielem osady był Mikołaj Skotnicki. W 1576 r. Wojciech Skotnicki, Jan Skotnicki i Jerzy Skotnicki byli współwłaścicielami wsi Skotniki. W XVI w. w Skotnikach istniał folwark. Na podstawie opisu dóbr Skotniki z 1727 r. można stwierdzić, że folwark posiadał 9 łanów (około 283 morgów) ziemi ornej. Na wsi znajdowała się karczma dworska.
W drugiej poł. XVIII w. właścicielami Modlnej i Skotnik byli Ostrowscy herbu Grzymała. Obydwie wsie znajdowały się w posiadaniu Wojciecha Ostrowskiego, łowczego inowłodzkiego i podsędka łęczyckiego. Po śmierci Wojciecha Ostrowskiego wspomniane dobra posiadali sukcesorzy, w tym wdowa po nim, Balbina z Czarneckich.
Wieś i folwark od 1868 r. należały do gminy wiejskiej Leśmierz. W 1912 r. obszar Skotnik wynosił 567,84 ha. Właścicielem folwarku był wówczas Seweryn Tymieniecki. Ostatnim dziedzicem majątku był Józef Werner, który w czasie okupacji hitlerowskiej porzucił majątek i nielegalnie zbiegł do Generalnej Guberni, aby nie podpisywać volkslisty.[1]

Oprac. Mirosława Walc

Przypis

  1. Gmina Ozorków. Historia i współczesność, red. Lucyna Sztompka, Ozorków 2014, s. 16, 19, 27, 29, 35, 36, 40, 71, 72, 388.