Gminny Ośrodek Kultury

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Historia

Początki działalności kulturalnej w Leśmierzu sięgają wieku XIX. W 1838 r. bracia Bogusław i Wilhelm Wernerowie wybudowali w Leśmierzu cukrownię, przy której powstały szkoła, kościół i szpital. W 1913 r., wg planów ówczesnego technika budowniczego Ignacego Jasińskiego, wybudowano Dom Ludowy[1], w którym prowadzono na szeroką skalę działalność kulturalną, ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców Leśmierza i okolicznych wsi. 12 lutego 1985 r. na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Ozorkowie utworzono Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Domu Ludowym, w którym funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna.

Współczesność

Głównym zadaniem placówki jest edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę oraz tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego. Ośrodek organizuje wiele cyklicznych imprez, których odbiorcami są mieszkańcy gminy Ozorków oraz kultywuje tradycje regionu, organizując imprezy obrzędowe np.:"Obrzędy wielkanocne w dawnej wsi polskiej", "Pirzok", "XIX-wieczne wesele łęczyckie".

Działalność artystyczna

 1. Amatorskie Zespoły Śpiewacze: Skotniki, Leśmierz, Solca Wielka, Tymienica, Sokolnik Parcela, Maszkowice
 2. Kapele Ludowe: "Wuja Stasia", "Tadeusza Kubiaka", "Andrzeja Krajewskiego", "Kumotry"
 3. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej
 4. Młodzieżowe zespoły wokalne i folklorystyczne
 5. Sekcja Tańca Narodowego
 6. Sekcja Tańca Towarzyskiego
 7. Świetlice środowiskowe: Małachowice Kolonia, Parzyce, Pełczyska, Skromnica, Sokolnik Las, Czerchów, Konary-Sierpów[2].

Twórcy Ludowi

 1. Bolesław Wasiak
 2. Edward Sobczak
 3. Bolesław Grabski
 4. Zenon Sieradzki
 5. Bolesław Drej
 6. Marianna Sawicka

Linki zewnętrzne

Przypisy

 1. Księga Jubileuszowa Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz, Leśmierz 1913, s. 61.
 2. Gmina Ozorków. Historia i Współczesność, Ozorków 2014, s. 273-275.