Przedszkole Miejskie Nr 1

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie - nazywane przez ozorkowian przedszkolem na Zielonym Rynku.

Historia

 • 18.07.1954 r. - Komisja Miejska przekazała przedszkole do użytku. Budynek został wzniesiony z inwestycji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi, staraniem Kuratorium Okręgu Szkolnego i Wydziału Oświaty w Łęczycy.
 • 29.07.1954 r. - Zostało zwołane ogólne zebranie rodziców, na którym wybrany został pierwszy Komitet Rodzicielski.
 • 6.09.1954 r. - Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie – Jan Grzegorczyk, w obecności kierownika przedszkola – Władysławy Micielskiej, przecinając wstęgę, dokonał aktu otwarcia przedszkola.
 • 15.06.1956 r. - Przedszkole posiada 4 sale zajęć dla dzieci oraz jedną salę gimnastyczną. Jest przedszkolem 3–oddziałowym, do którego uczęszcza 105 dzieci. Personel pedagogiczny tworzą 4 nauczycielki, a personel techniczny – 6 osób. W uporządkowaniu terenu wokół budynku pomagają m.in. uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej pod opieką nauczyciela Eugeniusza Lejmana. Przedszkole jest placówką szkolenia zawodowego nauczycieli przedszkoli powiatu łęczyckiego i poddębickiego. Odbywają się konferencje powiatowe i zebrania zespołów metodycznych.
 • 1957/1958 - Udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi, w których dzieci zdobywały czołowe miejsca, spowodował, że przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt gospodarczy, maszynę do ścinania trawy, lodówkę oraz sprzęt ogrodniczy dla dzieci.
 • Rok szkolny 1960/1961 - Z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi przedszkole otrzymało pianino, a dzieci rozpoczęły pierwsze zajęcia z rytmiki. Odbywały się one przy dużym wsparciu Komitetu Rodzicielskiego.
 • Rok szkolny 1966/1967 - Przedszkole posiada 3 oddziały, w których przebywa 105 dzieci. Personel placówki stanowi 5 nauczycieli i 8 osób obsługi technicznej. W tym roku następuje zmiana na stanowisku kierownika placówki. Na emeryturę odchodzi kierowniczka Władysława Micielska. Nową kierowniczką zostaje Alina Łuczak.
 • Rok 1967 - Po wizytacji placówki przez wizytatorów z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi zwiększa się liczba oddziałów do czterech, co w konsekwencji powoduje zwiększenie liczby dzieci do 135, a personelu do 17 osób. Przedszkole w dalszym ciągu jest siedzibą Powiatowego Ośrodka Metodycznego. W kwietniu 1967 r. przedszkole przechodzi generalny remont. Zlikwidowano piece kaflowe, założono centralne ogrzewanie, otynkowano budynek, przełożono dachówkę i wymalowano salę zajęć. Wykonawcą robót było Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo–Budowlane w Ozorkowie.
 • 20.03.1972 r. - Przedszkole odwiedzili pracownicy gazety „Ziemia Łęczycka” – redaktor Gizela Kerste i fotoreporter M. Galewski. Efektem tych odwiedzin był artykuł w gazecie – „Wyganiają zimę, szukają wiosny”.
 • IV.1974 r. - Dzięki pomocy finansowej Wydziału Oświaty w Łęczycy i Urzędu Miejskiego w Ozorkowie wykonano ogrodzenie całego terenu przedszkolnego (w postaci przęseł). Pomalowaniem poszczególnych przęseł ogrodzenia zajęli się rodzice w czynie społecznym.
 • 17.01.1975 r. Przedszkole święciło 20 lat swojego istnienia. Ukazała się również notatka w „Ziemi Łęczyckiej” podsumowująca przebieg uroczystości.
 • Rok 1985 - Na emeryturę odchodzi dyrektor Alina Łuczak, odznaczona Medalem Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Nowym dyrektorem została nauczycielka tejże placówki – Jolanta Mucha. Oto nauczycielki, które pracowały pod kierownictwem ustępującej p. dyrektor: Maria Gałęcka, Lucyna Wymysłowska, Bożena Pisera, Izabela Anioł, Zofia Kopeć, Grażyna Kalkowska, Mieczysława Wyrzykowska, Barbara Bartczak, Jolanta Mucha, Małgorzata Graczyk, Joanna Ingelewicz, Mariola Kwiatkowska.
 • Lata 1987-1992 - Wprowadzono naukę religii. Przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt – kolorowy telewizor i magnetowid.
 • Rok szkolny 1992/1993 - W tym roku pojawiła się pierwsze wydanie przedszkolnej gazetki dla rodziców – „Pędzik”. Redaktorem naczelnym gazetki została nauczycielka Anna Kowalska, a dziennikarkami nauczycielki : Anna Kasprowicz i Mieczysława Wyrzykowska. W każdym numerze przedstawiane są ciekawe propozycje zabaw dla dzieci, wiersze, piosenki, których dzieci się uczą, praktyczne wskazówki, jak postępować z dzieckiem, jak szanować jego uczucia itp.
 • Lata 1994-1999 - Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Łodzi podarowała placówce komputer. Przedszkole rozpoczęło cykl Festynów Rodzinnych.
 • Lata 2000-2016 - Przedszkole realizuje projekty edukacyjne, zainicjowało cykl jesiennych Kartoflad oraz Rodzinnych Dni Sportu. Dzieci uczestniczą w wielu konkursach i imprezach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich: Przeglądach Rozmaitości Teatralnych, obchodach Dni Ozorkowa, Wieczorach Poezji, Spotkaniach Śpiewających Przedszkolaków, Spartakiadach Przedszkolaków, Wielkim Turnieju Małych Przedszkolaków itp. Informacje o przedszkolnych wydarzeniach i osiągnięciach ukazują się na łamach "Wiadomości Ozorkowskich" oraz na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektorzy

 • Władysława Micielska (1954-1967)
 • Alina Łuczak (1967-1985)
 • Jolanta Mucha (1985- )

Linki zewnętrzne

Strona internetowa przedszkola

Galeria zdjęć

Oprac. Aleksandra Fliszewska na podstawie strony internetowej PM Nr 1 . Zdjęcia pochodzą ze zbiorów własnych oraz p. Włodzimierza Kozaneckiego.