Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo

Oddział Łódzki Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę (PSLCnP) w Ozorkowie powstał w 1989 r. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną. Działalnością obejmuje teren województwa łódzkiego. Prezesem Zarządu Oddziału jest pani Halina Chojnacka.
Członkami stowarzyszenia są ludzie chorzy na padaczkę, opiekunowie i członkowie rodzin ludzi chorych, członkowie wspierający – osoby fizyczne i prawne. Oddział Łódzki PSLCnP liczy 100 członków[1].

Cele

  • udzielanie członkom pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz współdziałanie w ich rehabilitacji,
  • organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespalanie środowiska,
  • dążenie do likwidacji barier społecznych i innych utrudniających normalne funkcjonowanie ludzi chorych,
  • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Przy stowarzyszeniu powstały:

  • Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) – jednostka nastawiona na zapewnianie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym zamieszkującym miasto i gminę Ozorków oraz gminy przyległe. Celem WTZ jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  • Ośrodek Wsparcia Społecznego – jednostka zajmująca się działalnością informacyjną oraz bezpłatnym wsparciem psychologicznym.

Działalność integracyjna

Stowarzyszenie jest organizatorem imprez i zajęć, mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem lokalnym:

Organizuje także konferencje, spotkania, panele dyskusyjne oraz akcje informacyjne na temat epilepsji oraz problemów osób dotkniętych padaczką.

Link zewnętrzny

http://www.pslcnp.pl/ Oprac. Anna

Przypis

  1. Stan w dn. 25 lutego 2016 r.

Galeria zdjęć

Oprac. PSLCnP Oddział w Ozorkowie