Ozolatarnia

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

OzoLatarnia - lokalna, społeczna inicjatywa edukacji cyfrowej dla osób po 50. roku życia, podjęta w 2013 r. przez Teresę Kuchtę - Latarniczkę Polski Cyfrowej[1], w ramach wolontariatu w projekcie PCRS[2] w l. 2012-2015.

Idea

 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych poprzez realizację bezpłatnych zajęć i spotkań motywujących do korzystania z Internetu osoby z pokolenia 50+;
 • Wykorzystanie metod pracy uwzględniających indywidualne potrzeby osób dorosłych;
 • Niesformalizowany charakter spotkań ułatwiający przyswajanie nowej wiedzy w sposób praktyczny;
 • Współpraca z lokalnymi samorządami miasta i gminy, instytucjami kultury, organizacjami zrzeszającymi seniorów oraz osobami indywidualnymi.

Realizowane działania

 • I poł. 2013 r. - zajęcia dla członków klubu seniora przy Miejskim Ośrodku Kultury,
 • od II poł. 2013 r. do chwili obecnej (2016) - cykliczne czwartkowe spotkania „z komputerem i Internetem” w pracowni komputerowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w okresie od października do lipca,
 • I poł. 2014 r. - realizacja Lokalnego Planu Działania „Internetowe mosty” dofinansowanego z projektu PCRS w dwóch lokalizacjach: miasto - Młodzieżowy Dom Kultury i gmina - Centrum Kształcenia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Leśmierzu
 • animowanie innych działań aktywizujących lokalne środowisko osób dojrzałych, przy współpracy z Sekcją Emerytów ZNP i Klubem PoZER przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Ozorkowie w zakresie: promocji zdrowia, aktywnego wypoczynku, organizacji spotkań tematycznych, edukacji obywatelskiej i wolontariatu,
 • l. 2014-2015 - nawiązane kontakty z aktywnymi organizacjami seniorów z terenu woj. łódzkiego umożliwiły ozorkowskim seniorom udział w projektach zewnętrznych: Rady Organizacji Pozarządowych Woj. Łódzkiego - „Razem, aktywnie i twórczo w woj. łódzkim”, „Aktywny dialog obywatelski”, Fundacji 2035 i OPUS - „Nasza przyjazna przestrzeń”, Regionalnego Centrum Wolontariatu - „Akademia Wolontariatu Seniora”,
 • luty 2015 r. - utworzenie nieformalnej grupy projektowej Aktywni po 50 w Ozorkowie (inicjatywa Akademia OzoLatarni),
 • od listopada 2015 r. - OzoLatarnia oferuje wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w zakresie wykorzystania ICT w rozwoju działalności - program Nowe Technologie Lokalnie.[3]

Informacje o działaniach

 • ogłoszenia na stronach internetowych www.latarnicy.pl, www.technologielokalnie.pl, Facebook
 • archiwalne „Gminniak” (nr 269, 270, 271/2014), „Wiadomości Ozorkowskie” (nr 14(284), 5(275), 3(273), 2(272)/2014), „Gazeta Słoneczna”[4]


Oprac. Teresa Kuchta

Przypisy

 1. Latarnicy - lokalni animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+, działający w swoich lokalnych środowiskach, wolontariusze w projekcie Polska Cyfrowa Równych Szans.
 2. Polska cyfrowa Równych Szans - projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
 3. Nowe technologie Lokalnie - inicjatywa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowana do organizacji non-profit, fundacji, stowarzyszeń, lokalnych grup bez względu na ich wielkość czy profil działalności, z preferencjami dla organizacji z małych miejscowości. Program realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 4. Gazeta tworzona przez ozorkowskich seniorów w ramach projektu Akademia Dojrzałego Dziennikarza, w 2014 r. wydane zostały 3 numery pisma Nr 1/2014 "Jak zostałam latarnikiem".