Lemon Edward Wilhelm Władysław

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ks. Edward Wilhelm Władysław Lemon
Podpis ks. Edwarda Lemona
Dom Pomocy Społecznej
Szkoła elementarna, późniejsza "Metalówka"

Ks. Edward Wilhelm Władysław Lemon (ur. 15 kwietnia 1847 r. w Poznaniu, zm.15 kwietnia 1910 r. w Ozorkowie) - pastor parafii ewangelicko–augsburskiej w Ozorkowie w l. 1836-1898.

Biografia

Po śmierci księdza Edwarda Stillera pieczę nad parafią objął ksiądz Edward Wilhelm Władysław Lemon, mający wówczas zaledwie 32 lata. Urodził się w Poznaniu jako syn Wilhelma Lemona i Tekli Maciejewskiej. Studiował teologię i filozofię we Wrocławiu w l. 1865–1868. Początkowo pracował jako dziennikarz. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1876 r. Pracę kapłana rozpoczął jako wikariusz, a potem proboszcz parafii w Golasowicach. W 1877 r. objął parafię w Lasowicach Wielkich, a później przeniósł się do Królestwa Polskiego. W następnych latach był administratorem w Kielcach, Pilicy i Przedborzu (1879–1880). Stamtąd przeniósł się do Ozorkowa, gdzie był proboszczem przez 30 lat. Według ustnych podań Edward Lemon zmarł śmiercią nienaturalną w swoje urodziny 15 kwietnia 1910 r. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Ozorkowie. Jego żona, Franciszka von Bordollo, zmarła w 1912 r. w Łowiczu, a pochowana została w Ozorkowie. Mieli dwie córki. Jedna z nich, Alicja, była zamężna z rosyjskim rotmistrzem o imieniu Nikulin, zmarłym podczas I wojny światowej w Rosji. Druga, po mężu Tobiaselli, była posiadaczką majątku Zdziechów w okolicy Lutomierska[1].

Należy zaznaczyć, że kadencje ks. Stillera i ks. Lemona były najdłuższe i tylko ci dwaj spośród pastorów parafii spoczęli na cmentarzu w Ozorkowie.

Działalność

Za czasów posługi księdza Lemona kościół i jego otoczenie bardzo się zmieniło, a to za sprawą bogatych sponsorów. Henryk Schlösser wybudował nową murowaną dzwonnicę, odnowił na własny koszt kościół, upiększając go tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Powołano do życia specjalną fundację, która czerpiąc zyski z odsetek, mogła działać na rzecz parafii i mieszkańców Ozorkowa. Po śmierci męża Matylda Schlösser kontynuowała działalność charytatywną męża, oddając m.in. do użytku dom opieki (istniejący do dziś) przy ówczesnej ulicy Lubeckiego [2], a obecnie Mickiewicza, a także w 1898 r. pobliską szkołę elementarną, przeznaczoną dla dzieci bogatych mieszczan. Budynek również istnieje do dzisiaj, ostatnio pięknie odrestaurowany przez prywatnego właściciela. Po śmierci Matyldy Schlösser w 1904 r. wartość gotówkowa na hipotece małżeństwa Schlösserów w wysokości 146 000 rubli przeszła na rzecz parafii ewangelicko-augsburskiej w Ozorkowie i była ona wówczas jedną z najzamożniejszych na ziemiach polskich w okresie poprzedzającym I wojnę światową.

Żródła

  1. Górny P. A., Łuczak R. S., Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009.
  2. Kneifel E, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang.
  3. Dzieje Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, oprac. ks. kons. Mariusz Werner, [w:] "Wiadomości Ozorkowskie", nr 12, 1993, s. 4.

Przypisy

Oprac. i zdj. współcz. Dorota Żerkowska i ks. dr Marcin Undas

  1. B. Sznober, Krótka historia braci Lemon, Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.
  2. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki - polski polityk, minister skarbu Królestwa Polskiego w latach 1821–1830, członek Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, założyciel Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (1825) i Banku Polskiego (1828).