Gastpary Woldemar

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ks. prof. Woldemar Gastpary (z lewej) wręcza dyplom doktorowi, 1974 r.
Przemawia ks. prof. Woldemar Gastpary, 1979 r.

Ks. dr Woldemar Gastpary (1908-1984) - administrator parafii ewangelicko-augsburskiej w Ozorkowie w l. 1954-1959.

Biografia

Urodzony 12 lipca 1908 r. w Henrykowie k. Zduńskiej Woli jako syn Gustawa Adolfa. Studiował teologię w Warszawie. Ordynowany 16 października 1932 r. W 1939 r. obronił na Uniwersytecie Warszawskim doktorat z teologii. W l. 1965-1981 był rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W okresie okupacji był więźniem obozów w Oranienburgu i Dachau [1]
W l. 1953-1965 był proboszczem parafii św. Trójcy w Łodzi.
Niezależnie od pracy duszpasterskiej zajmował się badaniami historycznymi z dziejów polskiego protestantyzmu. W 1949 r. został adiunktem na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, a po jego likwidacji w 1954 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej), w której w 1955 r. został zastępcą profesora, a w 1957 r. docentem. Był wieloletnim rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (w l. 1965–1981). W 1966 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1967 r. kierownikiem Katedry Teologii Historycznej, a w 1972 r. profesorem zwyczajnym. Wchodził w skład prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej, współpracował z Komisją Mieszaną Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Był członkiem Sekcji Warszawskiej Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli[2]

Zmarł 22 grudnia 1984 r. w Warszawie.

Działalność w Ozorkowie

Od 1954 r. administrację parafii w Ozorkowie przejął ks. dr Woldemar Gastpary, będąc jednocześnie proboszczem parafii św. Trójcy w Łodzi. Jako senior Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego podjął trud rewindykacji, czyli zwrotu utraconego przez parafię w Ozorkowie mienia nieruchomego. Odzyskany w 1953 r. kościół był ogromnie zdewastowany, pozbawiony organów, ławek, oświetlenia elektrycznego, dzwonów i wielu innych potrzebnych rzeczy. Stopniowo i systematycznie przeprowadzono różne naprawy i uzupełniono braki. Wiele prac wykonano we własnym zakresie, przez oferujących się do pomocy parafian. Ks. dr Woldemar Gastpary pełni funkcję administratora ozorkowskiej parafii do 1959 r.

Źródła

  1. Górny P. A., Łuczak R. S., Dzieje Ozorkowa na podstawie historii społeczności ewangelicko-augsburskiej, Łódź 2009.
  2. Kneifel E, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang.
  3. Dzieje Parafii Ewangelicko – Augsburskiej, oprac. ks. kons. Mariusz Werner, [w]: Wiadomości Ozorkowskie, 1993, nr 12, s. 4.

Oprac. Dorota Żerkowska i ks. dr Marcin Undas

Przypisy