Zespół Szkół w Leśmierzu

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Budynek szkoły w Leśmierzu 1913 r.
Leśmierz. Zespół Szkół

Historia

 • Szkoła fabryczna 1879-1926

Fabryczna szkoła ewangelicka w Leśmierzu, została założona przed 1879 r. i przeznaczona była dla dzieci rodzin pracowników cukrowni. Mieściła się w drewnianym budynku, który już nie istnieje. Na jego miejscu w l. 1899-1900 Władysław Boetticher,[1] administrator Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz, wybudował dla szkoły nowy, przestrzenny gmach, który – po wielu remontach – nadal służy uczniom obecnego Zespołu Szkół w Leśmierzu. Przedwojenna szkoła, z trzema językami wykładowymi: polskim, niemieckim i rosyjskim, była bezpłatna, koedukacyjna, czterooddziałowa. W jej murach, od 1890 r. działała ochronka, nad którą opiekę sprawowała Józefa ( Józefina) Boetticherowa.[2]

 • Szkoła państwowa 1926-1939

Zubożenie Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz doprowadziło do złożenia wniosku do władz szkolnych o upaństwowienie prywatnej szkoły fabrycznej. 15 października 1926 r. Towarzystwo oddało bezpłatnie gmach szkolny wraz z umeblowaniem i pomocami naukowymi władzom oświatowym. Z dniem 1 września 1929 r. władze Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi podniosły stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas, a rok później do siedmiu klas. Od 1920 r. kierownikiem szkoły był Stefan Skupieński. Z inicjatywy Rady Pedagogicznej 21 maja 1930 r. nadano szkole w Leśmierzu imię poety i "przyjaciela dzieci" Stanisława Jachowicza.

 • Wojna i okupacja 1939-1945

We wrześniu 1939 r. w budynku szkoły mieścił się polski szpital polowy. W czasie okupacji do listopada odbywały się lekcje, później Niemcy zabronili nauki polskich dzieci. W 1939 r. został aresztowany przez gestapo kierownik szkoły Stefan Skupieński i ks. kanonik Kazimierz Szymański. Pierwszy zginął w obozie Mauthausen, natomiast drugi w Dachau. W budynku szkolnym znajdowała się hitlerowska administracja.

 • 1945-1999

Po wyzwoleniu Leśmierza, które nastąpiło 18 stycznia 1945 r. do organizowania zajęć lekcyjnych przystąpił Jan Pawlak, który został kierownikiem szkoły. Od końca lutego do 1 lipca 1945 r. zasiadło w szkolnych ławach 375 uczniów. W czasach stalinowskich szkoła została pozbawiona imienia Stanisława Jachowicza. W okresie 1967-72, a następnie 1977-79 budynek szkolny został podany rozbudowie i remontowi. W l. 1986-92 wybudowano salę gimnastyczną. W 1993 r. dzięki staraniom Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiemu przywrócono szkole imię Stanisława Jachowicza oraz ufundowano sztandar. Od września 1999 r. w jednym budynku istnieje szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 • 2004 -

Powstał Zespół Szkół w Leśmierzu, którego organem prowadzącym jest Gmina Ozorków.[3]

Dyrektorzy

W ostatnim czterdziestoleciu dyrektorami szkoły byli:

Szkoła Podstawowa

 • Andrzej Chojnacki 1966-1984
 • Helena Chojnacka 1984/1985
 • Andrzej Leja 1985-1992
 • Barbara Nowakowska 1992-1998
 • Maria Malkowska 1998
 • Stanisława Granos-Miler 1998-2004

Gimnazjum

 • Andrzej Leja 1999-2004

Zespół Szkół

 • Stanisława Granos-Miler 2003-2004
 • Sabina Pabiańczyk 2004-

Oprac. Barbara Manista

Link zewnętrzny

http://www.lesmierz.edu.pl/

Przypisy

 1. Księga Jublileuszowa Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz, oprac. Władysław Bułakowski, Leśmierz 1913, s. 58,59
 2. Gmina Ozorków. Historia i Współczesność, red. Lucyna Sztompka, Ozorków 2014 r., s.249,250, 256-258.
 3. Jubileusz 120 lecia szkoły w Leśmierzu, oprac.E. Cybulska, Leśmierz 1999 r.