Zabytki gminy Ozorków

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Znak informacyjny: Obiekt zabytkowy chroniony prawem
Park przyfabryczny w Leśmierzu
Kaplica cmentarna. Modlna
Dzwonnica. Modlna
Wiatrak koźlak. Solca Wielka
Budynek administracyjny cukrowni Leśmierz

Obiekty wpisane do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[1]

Lp. Rodzaj zabytków Położenie Okres budowy Nr rejestru
1 Park przyfabryczny Leśmierz 1888 r. A/314/1 z 28.03.1988
2 Kościół pw. Bożego Ciała i św. Stanisława Biskupa Modlna koniec XVI w. A/497 z 04.08.1967
3 Kaplica cmentarna pw. św. Marcina Modlna koniec XIX w. A/498 z 04.08.1967
4 Odcinek Sierpów - Ozorków Krośniewickiej Kolei Dojazdowej Sierpów 1910-1914/1915 A/31 z 28.12.2006
5 Dwór Skotniki 1843 r. A/529 z 09.08.1967
6 Dwór Sokolniki Parcela pocz. XIX w. A/313/1-2 z 28.03.1988
7 Oficyna dworska Sokolniki Parcela pocz. XIX w. A-531 z 09.08.1967
8 Park podworski Sokolniki Parcela pocz. XIX w. A-532 z 09.08.1967
9 Wiatrak koźlak Solca Wielka XIX w. 970-V-77 z 16.12.1957

Zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków Gminy Ozorków[2]

Lp. Rodzaj zabytków Okres budowy Położenie
1 Zespół folwarczny XIX-XX w. Cedrowice Parcela
2 Kolonia mieszkaniowa robotników folwarcznych XIX w. Cedrowice Parcela
3 Park podworski XIX w. Cedrowice Parcela
4 Park podworski pocz. XX w. Małachowice
5 Park podworski poł. XIX w. Modlna
6 Park podworski I połowa XIX w. Skotniki
7 Park dworski pocz. XIX w. Tkaczew
8 Grodzisko pierścieniowate X-XI w. Czerchów
9 Cmentarz ewangelicki druga poł. XIX w. Katarzynów
10 Cmentarz grzebalny ok. 1985 r. Leśmierz
11 Cmentarz grzebalny ok. 1800 r. Modlna
12 Cmentarz z II wojny światowej 1939 r. Modlna
13 Cmentarz z II wojny światowej 1939 r. Solca Wielka
14 Cmentarz grzebalny ok. 1900 r. Solca Wielka
15 Budynek administracyjny cukrowni Leśmierz ok. 1700 r. Leśmierz
16 Budynek gospodarczy w kompleksie folwarcznym cukrowni Leśmierz pocz. XX w. Leśmierz
17 Domy pracowników cukrowni pocz. XX w. Leśmierz
18 Dom Ludowy 1913 r. Leśmierz
19 Kościół pw. Opieki św. Józefa 1896-1898 Leśmierz
20 Kościół pw. św. Wawrzyńca 1903-1909 Solca Wielka
21 Magazyn na terenie folwarku Leśmierz koniec XIX w. Leśmierz
22 Magazyn spichlerz na terenie folwarku Leśmierz XIX w. Leśmerz
23 Pakownia. Magazyn cukru lata 30 XIX w. Leśmierz
24 Parowozownia 1896 r. Leśmierz
25 Budynek poczty koniec XIX w. Leśmierz
26 Stajnie w zespole folwarcznym cukrowni Leśmierz 1880-1890 Leśmierz
27 Stodoły na terenie folwarku Leśmierz ok. 1910 r. Leśmierz
28 Budynek surowni Cukrowni Leśmierz międzywojnie XIX w. Leśmierz
29 Budynek turbinowni pocz. XX w. Leśmierz
30 Dzwonnica 1905 r. Modlna
31 Budynki folwarczno-inwentarskie XIX-XX w. Modlna
32 Budynek szkolny XIX/XX w. Modlna
33 Młyn wodny pocz. XX w. Muchówka
34 Młyn wodny zbożowy po 1909 r. Parzyce
35 Zagroda młynarska pocz. XX w. Parzyce
36 Cmentarzysko ciałopalne IV okres epoki brązu Sierpów
37 Czworaki koniec XIX w. Skotniki
38 Folwark 1843 r. Skotniki
39 Budynek gospodarczy I połowa XX w. Solca Wielka
40 Dom mieszkalny I połowa XX w. Solca Wielka
41 Kaplica cmentarna II połowa XX w. Solca Wielka
42 Dwór ok. 1825 r. Tkaczew
43 Obora I połowa XX w. Tkaczew
44 Stodoła XIX/XX w. Tkaczew
45 Czworak pocz. XX w. Tymienica

Oprac. Barbara Manista

Link zewnętrzny

http://www.wuoz.bip.lodz.pl/page/?id=405fbe45

Przypisy

  1. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego.
  2. Gminna Ewidencja Zabytków.