Wojewódzki Konkurs Poetycki

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Exlibris MBP

Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - konkurs poetycki organizowany od 1998 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ozorkowie.

Historia

Konkurs zainicjowano w 1998 r. Pięć pierwszych edycji zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem Literackim im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi. Od początku Partnerami są: Oddział Łódzki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Początkowo jurorami byli: dr Piotr Cieślak z UŁ, Lucyna Skompska - poetka, Elżbieta Pawlicka - ówczesna dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, Barbara Kaszyńska - poetka. Od 2005 r. jurorami są: dr Beata Sobczak-Gieraga – nauczycielka języka polskiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie i dr Zbigniew Łuczak, poeta, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
W l. 2006 - 2013 konkurs był objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.

Regulamin

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 9-19 lat z całej Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez jednego autora zestawu 3 wierszy o dowolnej tematyce, nigdzie niepublikowanych i dotychczas nienagrodzonych w innych konkursach.
Zasady udziału określa szczegółowy regulamin[1], opracowany każdego roku przez organizatora konkursu.

Tomiki poetyckie

Po każdej edycji biblioteka wydaje pokonkursowy tomik poezji z utworami laureatów. Od 2006 r. wiersze są tłumaczone na język niemiecki. W l. 2006-2009 przekładu dokonali członkowie Koła Naukowego Germanistów przy Katedrze Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. wiersze tłumaczy dr Małgorzata Półrola. Polsko-niemieckie tomiki wysyłane są do Biblioteki Narodowej Niemiec, która ma całą kolekcję (10 tytułów) i kilkunastu bibliotek publicznych w Niemczech. To efektywny sposób upowszechniania poezji oraz doskonała promocja kultury polskiej za granicą.

Oprac. Danuta Trzcińska

Przypis