Tkaczew

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tkaczew. Dwór i park
Tkaczew. Aleja grabowa

Wieś położona w woj. łódzkim, powiecie zgierskim, gminie Ozorków. Według stanu ludności na dzień 31 grudnia 2015 r. wieś liczyła 96 mieszkańców. Areał gruntów wynosi 54,8 ha. Na wsi stoi dawny dwór pochodzący z ok. 1825 r. otoczony zabytkowym parkiem o powierzchni 3,25 ha, z pomnikami przyrody, dwoma stawami i dziś fragmentarycznie zachowanym murowanym ogrodzeniem. Dwór został przebudowany ok. 1917 r. Po wojnie stał się siedzibą szkoły podstawowej (do 1977 r.), szkoły rolniczej i biblioteki. Później działał tu Klub Rolnika. Obecnie w budynku tym, administrowanym przez Urząd Gminy w Ozorkowie, mieści się świetlica wiejska i mieszkania lokatorskie. W Tkaczewie zachowały się podworskie zabudowania z pocz. XX w., obora i stodoła, jednak w stanie bardzo zniszczonym.
W 2005 r. we wsi powstało Koło Gospodyń Wiejskich.
Wieś należy do parafii św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej.

Historia

W XIX i pierwszej poł. XX w. Tkaczew był folwarkiem o powierzchni 200,48 ha. W 1799 r. wszedł w skład dóbr rządowych Krzepocin. W 1827 r. był własnością rządu Królestwa Polskiego. Liczył wówczas 62 mieszkańców i posiadał 4 domy mieszkalne. W 1837 r. folwark Tkaczew został wydzielony z klucza Krzepocin i wraz z 4 innymi folwarkami, osadą młyńską Krzemień, foluszem i lasami Krzemień utworzył majorat Tkaczew o powierzchni 1708 ha, który został nadany generałowi wojsk carskich Aleksandrowi Pęcherzewskiemu.
Pod koniec XIX w. Tkaczew składał się z folwarku oraz z osady z 1 domem, w którym mieścił się urząd gminy. Był siedzibą gminy wiejskiej do 1954 r. Obejmowała ona wówczas 39 wsi i osad włościańskich oraz 53 folwarki i osady dworskie. Według stanu z 1 lipca 1952 r. gmina Tkaczew składała się z 21 gromad, którą zamieszkiwało 6779 osób. W 1907 r. Pęcherzewscy sprzedali majątek Stanisławowi Walewskiemu. Po jego śmierci w 1935 r. dobra przejęła wdowa po nim, Janina Podbielska.
W 1945 r. majątek znacjonalizowano.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1947 r. grupa Narodowych Sił Zbrojnych napadła na Urząd Gminy w Tkaczewie, niszcząc całą gminną dokumentację, dokonując kradzieży pieniędzy oraz maszyn do pisania.[1]

Oprac. Mirosława Walc

Przypis

  1. Gmina Ozorków. Historia i Współczesność, red. Lucyna Sztompka, Ozorków 2014, s. 77, 78, 157, 160, 377, 378.