Szwadron

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Logo Sekcji Kolarskiej Szwadron
Członkowie Szwadronu we wsi Orła

Szwadron - sekcja kolarska, działająca na terenie Ozorkowa.

Geneza

Oddział PTTK w Ozorkowie, w ramach działań statutowych, powołał w dniu 18 listopada 2000 r. sekcję kolarską. Przyjęła ona nazwę „Szwadron”, a za swego patrona II Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, którego Szwadron Kolarski w dniu 11 września 1939 r. walczył pod Ozorkowem z wojskami niemieckimi. Odtąd 11 września jest świętem „Szwadronu”, a miejscem uroczystym - skrzyżowanie dróg we wsi Orła, gdzie dzięki staraniom „Szwadronu” stanął pomnik ku czci poległych kawalerzystów.

Stroje i symbolika

Sekcja w obyczajach, symbolice, słownictwie i postawach członków stara się nawiązywać do tradycji polskiej kawalerii. Zewnętrznymi formami przynależności do „Szwadronu” jest jednolity strój organizacyjny koloru żółtego oraz emblematy w kształcie rozet i proporczyków.

Działania

Członkowie sekcji w historycznych mundurach II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich prowadzili w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze o historii oręża polskiego. Sekcja Kolarska „Szwadron” w realizacji programu turystyczno-krajoznawczego szczególnie preferowała tematykę historyczno-wojskową. Główną formą działania były niedzielne rowerowe wycieczki krajoznawcze w bliskie i dalsze okolice Ozorkowa o szerokim wachlarzu tematycznym. „Szwadron”, poza realizacją własnego programu krajoznawczego, uczestniczył w imprezach i rajdach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez Oddziały PTTK . Dzięki ich udziałowi w III Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego uhonorowany został pamiątkową tablicą ozorkowski powstaniec Wawrzyniec Jeziorski. W Kęblinach z inicjatywy SK „Szwadron” powstał pomnik upamiętniający bitwę stoczoną w dniu 7 września 1939 roku przez XXVIII Pułk Strzelców Kaniowskich. „Szwadron” wydawał cyklicznie informator turystyczny „Na Szlak”, w którym zamieszczany był program wycieczek rowerowych z opisem i szkicem tras. Ostatni, 38 numer ukazał się w grudniu 2012 r.

Nagrody

Za zasługi w upamiętnianiu miejsc walki narodu polskiego w formie obiektów oraz wytyczania tras turystyczno-historycznych szlakami walk oręża polskiego „Szwadron” został uhonorowany Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Linki zewnętrzne

http://ozorkow.wimbp.lodz.pl/index.php/na-szlak.html
http://ozorkow.info.pl/1694-2/

Oprac. na podstawie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ozorkowie Aleksandra Fliszewska