Rybak Zdzisław

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zdzisław Rybak

Zdzisław Rybak (ur. 18.01.1942 r. w Rożniatowicach, zm. 6.03.2022 r. w Łagiewnikach) – wieloletni Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Ozorkowie, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie, działacz społeczny.

Biografia

Syn Stefana i Heleny z d. Marciniak. Pochodził z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Rożniatowicach w 1955 r. rozpoczął naukę w Oficerskim Technikum Pożarniczym we Wrocławiu, a następnie w 1962 r. ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie.
W 1962 r. podjął służbę w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kutnie. 22 stycznia 1968 r. mianowany został Komendantem Rejonowej Straży Pożarnej w Ozorkowie.

W dn. 31 grudnia 1965 r. w Kutnie poślubił Krystynę Sobczyk. Miał dwoje dzieci - Krzysztofa ur. 1967 r. i Annę ur. 1968 r.

Na podstawie rozkazu Ministra Spraw Wewnętrznych w dn. 15 maja 1981 r. nadano Zdzisławowi Rybakowi stopień podpułkownika pożarnictwa, a 4 maja 1993 r. – starszego brygadiera.
Z chwilą powstania Państwowej Straży Pożarnej w dn. 1 lipca 1992 r. został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ozorkowie i pełnił tę funkcję do momentu przejścia na emeryturę, tj. do 30 kwietnia 1994 r.
Od 1968 r. druh Zdzisław Rybak był również członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie. Przez 10 lat pełnił funkcję prezesa w Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ozorkowie, zaś do grudnia 2021 r. – wiceprezesa zarządu. W l. 1996-2000 pełnił funkcję wiceprezesa w Zarządzie Wojewódzkim Związku OSP RP w Łodzi, zaś w następnej kadencji - wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zgierzu.

W latach 1984-1988 był również radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ozorkowie i Przewodniczącym Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

W 2012 r. strażacy ochotnicy z Ozorkowa przyznali druhowi Rybakowi godność Prezesa Honorowego.

Druh Zdzisław Rybak w czasie wieloletniej służby był niezwykle zaangażowany w organizację, wyposażenie i szkolenie Zawodowej Straży Pożarnej. Pod Jego dowództwem jednostka zawodowa zajmowała czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych województwa łódzkiego. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu udało się zgromadzić odpowiednie środki finansowe na zakup samochodu operacyjnego i sprzętu ratowniczego w 1993 r. (na kwotę ponad 50 mln zł). Druh Rybak oddał również zasługi przy budowie strażnic jednostek OSP w Solcy Wielkiej i Modlnej gm. Ozorków oraz Opole i Orła gm. Parzęczew.
Dzięki zgromadzonym przed druha Rybaka materiałom udokumentowany został udział jednostki OSP w Ozorkowie w obronie Warszawy w 1939 r., która to w 1986 r. została odznaczona Krzyżem Walecznych. We wrześniu 1987 r. na budynku strażnicy OSP w Ozorkowie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona strażakom-ochotnikom obrońcom Warszawy w 1939 r.
W ciągu ponad 30-letniej służby wielokrotnie nagradzany różnymi odznaczeniami i medalami, a także wyróżniany listami gratulacyjnymi przez Komendę Główną Straży Pożarnych w Warszawie, a także Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Łodzi.

Zdzisław Rybak zmarł 6 marca 2022 r., został pochowany na cmentarzu Nowym w Ozorkowie. 11 marca 2022 r. w kaplicy cmentarnej odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji zmarłego. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu st. bryg. Paweł Malinowski przedstawił krótką biografię zmarłego. Mowę pożegnalną wygłosił również Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ozorkowie druh Władysław Sobolewski. Oprócz przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Zgierzu i JRG w Ozorkowie w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły delegacje OSP Ozorków, OSP Solca Wielka, OSP Czerchów, OSP Modlna i OSP Leśmierz.

Medale i odznaczenia

 • 1972 r. – Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • 1978 r. – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1978 r. - wpis do Księgi Zasłużonych dla Miasta Ozorkowa
 • 1979 r. – Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
 • 1981 r. – Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju
 • 1982 r. – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 • 1984 r. – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1985 r. – Odznaka Honorowa Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa
 • 1987 r. – Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
 • 1988 r. – Honorowa Odznaka Miasta Łodzi
 • 1999 r. – Złoty Znak Związku OSP
 • 1999 r. – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1999 r. – Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa
 • 2021 r. – odznaka honorowa Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego, nadana przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Łódzkiego

Galeria zdjęć

Oprac. Anna Lewandowska (córka) i Danuta Trzcińska