Obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Poświęcenie tablicy memoriałowej

Obchody 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Ozorkowie[1] - na terenie Ozorkowa, z inicjatywy członków Sekcji Kolarskiej „Szwadron” im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich przy oddziale PTTK w Ozorkowie, Stanisława Frątczaka oraz Stanisława Szamałka, zgodnie z zarządzeniem burmistrza[2] powołano w kwietniu 2010 r. Społeczny Komitet do Spraw Organizacji Obchodów 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Poprzez działalność komitetu nasze miasto włączyło się aktywnie w Ogólnopolski Społeczny Program Katyń… Ocalić od Zapomnienia, zainicjowany przez Stowarzyszenie Parafiada, którego celem było uczczenie bohaterów zbrodni katyńskiej w lokalnej społeczności przez ich uhonorowanie Dębami Pamięci. Prace Społecznego Komitetu były koordynowane przez sekretarza wykonawczego, Danutę Trzcińską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozorkowie.

Działania Społecznego Komitetu

W trakcie swojej działalności Społeczny Komitet podjął prace zmierzające do ustalenia ostatecznej listy ofiar katyńskich związanych z Ozorkowem. W wyniku badań, przeprowadzonych przez trzyosobowy zespół nauczycieli historii z ozorkowskich szkół: Mirosława Kałuskiego (SP nr 5), Małgorzatę Kozak-Bajor (ZSZ w Ozorkowie), Marzenę Olczak (SP nr 4), powstały sylwetki bohaterów katyńskich. Przeprowadzono kwerendę źródłową w Instytucie Pamięci Narodowej w Łodzi, w Archiwum Diecezji Łódzkiej oraz w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Nawiązano także kontakt ze stowarzyszeniami skupiającymi rodziny ofiar katyńskich: z Rodziną Katyńską i Rodziną Policyjną w Łodzi. Dzięki przeprowadzonym pracom udało się potwierdzić tożsamość ofiar katyńskich związanych z Ozorkowem, byli to:

Uroczystości miejskie

Uroczystości miejskie - salwa honorowa
Warta honorowa przy krzyżu katyńskim

Celem działalności Społecznego Komitetu było zorganizowanie uroczystych obchodów miejskich upamiętniających lokalnych bohaterów. W wyniku prac powstał ramowy program uroczystości, której patronował Urząd Miejski w Ozorkowie oraz IPN Oddział w Łodzi. 6 października 2010 r. miały miejsce uroczystości rocznicowe. Podczas obchodów obecni byli przedstawiciele władz samorządowych: starosta zgierski Jacek Socha, ówczesny burmistrz miasta Ozorkowa, Piotr Giziński, przedstawiciele IPN Oddział w Łodzi, oraz Stowarzyszenia Parafiada, członkowie rodzin katyńskich, Rodziny Policyjnej, żołnierze z Leźnicy Wielkiej, przedstawiciele Policji Państwowej, środowiska kulturalno-naukowego, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń związanych z naszym regionem. Honorowymi gośćmi byli najbliżsi - rodziny ofiar katyńskich związanych z Ozorkowem. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele pw. NMP Królowej Polski. Na mszy w intencji zamordowanych obecne były poczty sztandarowe: Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Straży Pożarnej, Sekcji Mundurowej „Szwadron”, ZHP Hufiec Ozorków oraz szkół z terenu miasta Ozorkowa. Msza św. została zainaugurowana przez o. Marka Kudacha ze Stowarzyszenia Parafiada, który przybliżył ideę sadzenia Dębów Pamięci. Po nabożeństwie, przed kościołem, uroczyście posadzono dwa dęby: dla kapitana Przemysława Kozietulskiego i porucznika Aleksandra Mieszalskiego. Na ręce ks. proboszcza Józefa Piaskowskiego, Społeczny Komitet przekazał certyfikat opieki nad Dębami Pamięci. Uroczystości przed kościołem zakończył apel poległych i salwa honorowa kompanii honorowej z Leźnicy Wielkiej. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod Krzyżem Katyńskim na Nowym Cmentarzu. W pięciu ozorkowskich szkołach (SP nr 5, SP nr 4, ZSZ, LO, Gimnazjum) odbyły się apele patriotyczno-historyczne przybliżające postacie polskich oficerów zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD. W każdej ze szkół przygotowano uroczystości wg jednakowego scenariusza opracowanego przez nauczycieli historii. Po akademiach, na ternie szkół, przy kamieniach z tablicami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej, posadzono w asyście pocztów sztandarowych, Dęby Pamięci.

Sesja naukowa

Sesja naukowa odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Sesję prowadziła dr Joanna Żelazko, Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Łodzi. Prezentowane referaty poprzedziło słowo wstępne Marka Drużki, dyrektora IPN Oddział w Łodzi. Uczestnicy sesji, w tym młodzież z ozorkowskich szkół, wysłuchali następujących referatów:

  • Dzieje badań Zbrodni Katyńskiej, prof. dr hab. Marii Blomberg, przewodniczącej Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” w Łodzi,
  • Łódzcy policjanci w Grobach Katyńskich, Piotra Zawilskiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi,
  • Poszukiwania policjantów i pracowników służby więziennej – jeńców obozu NKWD w Ostaszkowie, Ryszarda Stasiaka, pracownika Oddział IPN w Łodzi,
  • Prace ekshumacyjne na terenie Lasu Katyńskiego w 1994/1995 r. , dr hab. Marka Dutkiewicza, wicedyrektora Instytutu Historii Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach,
  • Bohaterowie nieznani - ozorkowianie w Grobach Katyńskich, Mirosława Kałuskiego, nauczyciela historii SP nr 5 w Ozorkowie.

Upamiętnienie

Na terenie parafii NMP Królowej Polski przy ul. Adamówek oraz przy każdej z ozorkowskich szkół znajdują się Dęby Pamięci wraz z tablicami memoriałowymi ofiar katyńskich związanych z Ozorkowem.

Oprac. Małgorzata Kozak-Bajor

Przypisy

  1. Stan osobowy na 6 października 2010 r. - dotyczy pełnionych funkcji urzędowych i stanowisk, w tym miejsca pracy oraz tytułów naukowych.
  2. Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 kwietnia 2010 r.