Nicińska Jadwiga

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jadwiga Nicińska

Jadwiga Nicińska (ur. 17 marca 1950 r. w Ozorkowie) – dyplomowana nauczycielka języka polskiego, inspektor oświaty i wychowania, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie.

Biografia

Od urodzenia związana z Ozorkowem. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego (1964-1968) w Łodzi. W 1973 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek filologia polska, a we wrześniu tego samego roku rozpoczęła pracę nauczycielską w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie.
Autorka i koordynatorka licznych projektów z zakresu modernizacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego w Ozorkowie. Doświadczona menedżerka oświaty, nauczycielka języka polskiego, oddana młodzieży i otwarta na nowe trendy w oświacie. Zorganizowała i wdrożyła po 1990 r. reformę szkolnictwa zawodowego oraz reformę zewnętrznych egzaminów maturalnych i zawodowych. Lata 1990-2005 były okresem intensywnego rozwoju szkoły i licznych sukcesów uczniów i nauczycieli (dydaktycznych, sportowych, artystycznych i organizacyjnych). Powstały nowe typy szkół i nowe kierunki kształcenia zawodowego:

 • Liceum Odzieżowe (1992)
 • Liceum Ekonomiczne i Liceum Samochodowe (1993)
 • Liceum Techniczne (1995)
 • pięcioletnie Technikum Odzieżowe i Technikum Ekonomiczne (1998)
 • Liceum Profilowane (2002)
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowym (2002)

Zmodernizowana została baza dydaktyczna szkoły: powstały dwie nowe pracownie informatyczne (w tym jedna wyposażona w komputery typu Mac – Apple) oraz pracownie przedmiotowe (ekonomiczna, odzieżowa, biologiczno - chemiczna oraz językowe). W Warsztatach Szkolnych uruchomiony został Szkolny Ośrodek Nauki Jazdy oraz Stacja Diagnostyki Samochodowej. W 1996 r. szkoła wzbogaciła się o kort tenisowy, który został wybudowany w czynie społecznym przez rodziców, nauczycieli i uczniów - do 2005 r. był to jedyny tego typu obiekt na terenie miasta. Przez kilka lat odbywały się na nim Mistrzostwa Ozorkowa w tenisie ziemnym.

Od 1 września 2005 r. nauczyciel emerytowany, lecz nadal aktywny pracownik oświaty. W l. 2006–2008 we współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu i dr Marianem Jerzym Korczyńskim z Politechniki Łódzkiej opracowała dokumentację do modułowego programu kształcenia mechatroników w Polsce oraz opiniowała pakiety edukacyjne do programu modułowego kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy. W l. 2007-2008 kierowała Publicznym Zaocznym LO i Publicznym Zaocznym Uzupełniającym LO „COSINUS” w Łodzi. Od 2004 r. współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi w charakterze czynnego egzaminatora nowej matury z języka polskiego oraz opiniuje podręczniki do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

Praca

 • 1973-1978 – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie
 • 1978-1981 - inspektor oświaty i wychowania
 • 1981-1982 - pedagog Poradni Wychowawczo–Zawodowej (1981-1982),
 • 1982-1990 - nauczycielka języka polskiego i wicedyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie
 • 1990-2005 - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie

Funkcje społeczne

 • Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1973 r.)
 • Radna Rady Miejskiej w Ozorkowie na przełomie lat 1970/80
 • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego „Galeria” w Sokolnikach Lesie (2009-2015)

Wyróżnienia i nagrody

 • Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Ozorkowa - 18 czerwca 1998 r.
 • Nagrody Kuratora Oświaty – 1993, 1996, 2004,
 • Nagrody Starosty Zgierskiego – 2002, 2005

Oprac. Jadwiga Nicińska