Makohonienko Mirosław

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mirosław Makohonienko

Mirosław Makohonienko (ur. 20 maja 1964 r. w Łęczycy) – dr hab. prof. UAM w Poznaniu, archeolog i geograf, paleoekolog czwartorzędu, badający miejsce człowieka w przyrodzie.

Biografia

Dzieciństwo spędził w Ozorkowie. W l. 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2. W 1984 r. ukończył Technikum Budowlane w Poznaniu. W l. 1984-1989 studiował na kierunku Archeologia Polski i powszechna, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W tym w okresie (1986-1989) – studia trybem indywidualnym na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie paleoekologii pod kier. prof. dr hab. Kazimierza Tobolskiego. W 1989 r. podjął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Paleoekologii Czwartorzędu Instytutu Badań Czwartorzędu, na stanowisku asystenta stażysty, etat naukowo-dydaktyczny. Od października 1992 do marca 1993 r. stypendysta stypendium naukowego Svenska Institute, staż w Department of Quaternary Geology, Lund University, Szwecja, pod kierunkiem Marie-Jose Gaillard. Od stycznia do listopada 1994 r. zatrudniony w Institut für Ur - und Frühgeschichte der Christian - Albrechts Universität w Kilonii, Niemcy, na stanowisku kierownika laboratorium palinologicznego. Od października 1998 do marca 2001 r. stypendysta stypendium naukowego Japońskiego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Sportu i Kultury (Monbusho), studia w Department of Geology and Mineralogy, Kyoto University oraz International Research Center for Japanese Studies w Kioto, Japonia. Od 1 września 2005 do 30 czerwca 2006 r. Visiting Research Scholar – International Research Center for Japanese Studies, Kioto, Japonia. W r. 2010 objął stanowisko kierownika Zakładu Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji UAM. Od roku 2012 wicedyrektor ds. naukowych Instytutu Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (WNGiG) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W l. 2010-2015 – koordynator merytoryczny WNGiG ds. Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Zakresie Nauk o Środowisku Przyrodniczym.

Współinicjator powołania Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej w Polsce i jej prezes w dwóch kadencjach.

Autor licznych artykułów, rozpraw naukowych i referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Tytuły i stopnie naukowe

Tytuł magistra archeologii Polski i powszechnej, nadany 23 czerwca 1989 r. na podstawie pracy magisterskiej pt. „Badania palinologiczne w rejonie osadniczym Lednogóry, rdzeń Wal/87 i I/86”.

Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nadany 15 maja 1998 r. przez Radę Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca doktorska pt. „Młodoholoceńska działalność antropogeniczna w rejonie Gniezna”.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii, nadany 2 marca 2010 r., przez Radę Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa habilitacyjna pt. „Szata roślinna północno-wschodnich Chin w holocenie – przemiany naturalne i pod wpływem działalności człowieka”.

Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na WNGiG UAM w Poznaniu.

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych

Członek Rady Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Członek Rady Wydziału w składzie ds. naukowych Członek Rady Wydziału w składzie ds. administracyjnych Członek Wydziałowej Komisji ds. Grantów Unii Europejskiej Członek Instytutowej Komisji ds. dydaktycznych Członek Komitetu Redakcyjnego Badań Fizjograficznych (od 2010) Członek zwyczajny (od maja 1998) Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN) Członek zwyczajny (od czerwca 2002) Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP) Członek Stowarzyszenia Archeologii Środowiskowej (SAS), współinicjator powołania Stowarzyszenia (członek założyciel) Członek zwyczajny (od 2010 r.) Komitetu Badań Czwartorzędu Członek Zarządu (w latach 2006-2008) Association for Environmental Archaeology (Wielka Brytania) Recenzent w czasopismach naukowych zagranicznych (Quaternary International, Vegetation History and Archaeobotany, Geophysical Research Letters, Japan Review ) i krajowych (Studia Quaternaria, Badania Fizjograficzne)

Zainteresowania

turystyka górska, nurkowanie swobodne, turystyka rowerowa, tenis, ogrodnictwo, fotografia, języki obce, filozofia i systemy religijne zwłaszcza obszaru Eurazji, buddyzm, kosmologia – ewolucja wszechświata, antropogeneza, etnologia, antropologia kulturowa.

Linki zewnętrzne:

http://www.staff.amu.edu.pl/~zgipcz/?page_id=107

Oprac. Danuta Trzcińska