Katarzynów

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Katarzynów

Wieś położona w woj. łódzkim, powiecie zgierskim, gminie Ozorków. Na koniec 2015 r. liczyła 113 mieszkańców, a powierzchnia gruntów rolnych wynosiła 12,9 ha.
Katarzynów należał do parafii w Modlnej. Od 1998 r. należy do parafii Matki Bożej Królowej w Sokolnikach Lesie.

Historia

W wyniku prac archeologicznych prowadzonych tu w latach w latach 30. XX w. odkryto obozowisko otwarte z epoki paleolitu, sprzed 10 tys. lat. Są to najstarsze ślady bytności ludzi na terenie Gminy Ozorków, a mianowicie okazy krzemiennych narzędzi oraz odpady pozostałe z ich obróbki. Około 11 tys. lat temu osiedliła się tu grupa koczowników (20–30 osób). Trudnili się oni łowiectwem i zbieractwem, a dostępność surowca krzemiennego w piasku wydmowym sprawiła, że pozostali tu na dłużej. Dziś znaleziska z Katarzynowa eksponowane są w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Na terenie wsi znajduje się cmentarz ewangelicko–augsburski z drugiej poł. XIX w., jednak brak na nim nagrobków.
U schyłku XIX w. wieś była kolonią w Gminie Leśmierz w parafii Modlna i liczyła wówczas 18 domów i 148 mieszkańców. Katarzynów należał do majątki Modlna. W 1912 r. właścicielami wsi byli dawni czynszownicy. We wsi znajdowało się 19 domów mieszkalnych z 124 osobami, z czego 98 było Polakami, a 26 narodowości niemieckiej.[1]

Przypis

  1. Gmina Ozorków. Historia i współczesność, red. Lucyna Sztompka, Ozorków 2014, s. 62.