Flaga Ozorkowa

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Flaga Ozorkowa

Opis

Flagę[1] urzędową miasta Ozorkowa tworzy barwny płat tkaniny o proporcjach - 8 do 5, gdzie dłuższy bok stanowić będzie długość, a krótszy szerokość flagi. Barwny płat materiału podzielony jest na dwie części (słupy). Od strony drzewca - biały (1/2 długości flagi) i czerwony (1/2 długości flagi). W miejscu łączenia barw umieszczony jest herb miasta (wysokość herbu 3/5 szerokości flagi). Od krawędzi górnej i dolnej oddalony jest równo o 1/5 szerokości flagi z każdej strony. Oznaczenie barw w systemie CMYK: czerwona: C-0; M-100; Y-100, K-0 niebieska: C-100; M-0; Y-0; K-0 czarny: C-0; M-0; Y-0; K-100 biały: C-0; M-0; Y-0; K-0

Projekt

Projekt flagi został opracowany przez Marka Adamczewskiego, wówczas współpracownika Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor przedstawił Radzie Miejskiej genezę zaproponowanego projektu flagi. Uwagi w sprawie herbu i flagi miasta Ozorków stanowią część ekspertyzy historyczno-heraldycznej[2] zaprezentowanej radnym miejskim. Opracowanie zawiera wyjaśnienia dotyczące okoliczności ustanowienia symboliki miejskiej w jej obecnej postaci.

Zatwierdzenie flagi

W dniu 24 lutego 2005 r. podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie[3], radni miasta w wyniku głosowania jednogłośnie (21 głosów „za”) zaakceptowali projekt flagi Ozorkowa.

Urząd Miejski w Ozorkowie, dnia 5 maja 2005 r., zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o zaopiniowanie projektu flagi Miasta Ozorkowa[4].

Komisja Heraldyczna przy MSWiA, uchwałą z dnia 24 czerwca 2005 r.[5], wydała pozytywną opinię w sprawie projektu flagi Miasta Ozorkowa. Uznano, iż flaga została skomponowana w zgodzie z zasadami weksylologii, a pod względem formalnym jest prawidłowa. Jedyne wątpliwości budził umieszczony na niej herb Ozorkowa. Komisja podzielała wątpliwości Marka Adamczewskiego dotyczące poprawności merytorycznej herbu, a ściślej mówiąc - zasadności użycia w nim godła herbu szlacheckiego Odrowąż.

W dniu 8 grudnia 2005 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego pozytywna opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[6]. Opinia MSWiA (sformułowana na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej) była niezbędna przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia flagi miejskiej.

Uchwała Rady Miejskiej w Ozorkowie, z dnia 29 grudnia 2005 r. [1], w sprawie zmiany statutu gminy, wprowadzała zmiany, dodając &3a opisujący flagę urzędową miasta Ozorkowa. Flaga utrwalona została w załączniku 2a do Statutu Gminy Miasta Ozorków.

Oprac. Małgorzata Kozak-Bajor

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Uchwała Nr XLIX/384/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy, Biuletyn Informacyjny, dodatek do „Wiadomości Ozorkowskich”, Nr 1 (176), styczeń 2006 r., s. V.
  2. M. Adamczewski, Uwagi w sprawie herbu i flagi miasta Ozorkowa (województwo łódzkie), Załącznik do pisma z dnia 5 maja 2005 r. UM w Ozorkowie do MSWiA (OA. 0703/1/05) - dokument w zasobach Izby Historii Miasta Ozorkowa (dalej: IHMO), sygn.: IHMO-D546, Projekt flagi miejskiej 2005 r.
  3. Wyciąg z protokołu z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Ozorkowie w części dotyczącej dyskusji nad projektem flagi miejskiej w punkcie 7. porządku obrad sesji - IHMO, tamże.
  4. Pismo UM w Ozorkowie (OA. 0703/1/05), IHMO, tamże.
  5. Uchwała Nr 137-1078/O/2005, Załącznik Nr 2a do Statutu Gminy Miasta Ozorkowa, IHMO, tamże.
  6. Pismo MSWiA do Piotra Gizińskiego Burmistrza Ozorkowa (AP/78-60/05/AMiKH-1078/GL), IHMO, tamże.