Feldman Hersz

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hersz (Herman) Feldman[1] – przemysłowiec, ławnik, radny miejski, dyrektor elektrowni miejskiej.

W 1918 r. założył w Ozorkowie fabrykę towarów bawełnianych przy ul. Zgierskiej 104. Należał do rady nadzorczej żydowskiego Banku Ludowego, wówczas noszącego nazwę „Ozorkowska Spółdzielnia Kredytowa z o.o.” – wybrano go na roczną kadencję w l. 1925-1926. Ok. 1928 r. został dyrektorem Miejskiego Zakładu Elektrycznego na Nowym Mieście. Przez 15 lat, od 1919 do 1934 r., pełnił funkcję ławnika ozorkowskiego magistratu. Był członkiem Centralnego Komitetu dla Podziału Funduszu Amerykańskiego w Ozorkowie (powstał w 1919 r.), Stowarzyszenia Dobroczynnego „Gemiłus Chesed” i Żydowskiego Towarzystwa Dobroczynnego „Bikur Cholim”. Kandydował w wyborach samorządowych w 1934 r. i został wybrany do Rady Miejskiej m. Ozorkowa z listy Bloku Organizacji Żydowskich dla Spraw Gospodarczych w Ozorkowie. Był jednym z sześciu Żydów w Radzie Miejskiej (na 24 osoby). Należał do Komitetu Lokalnego, który zawiązał się w 1938 r. w celu zorganizowania Żydowskiego Kongresu Gospodarczego[2]. Mieszkał przy ul. Zgierskiej 8.

Bibliografia

  1. Bielicki G., Z dziejów żydów w Ozorkowie, [w:] Zgierskie Zeszyty Regionalne, t. 4, Zgierz 2009.
  2. Gmina żydowska w Ozorkowie (powiat łęczycki), [w:] Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza, Małopolski i Śląska w latach 1918-1942, Toruń 2012.
  3. Letter from the European Executive Council, Paris to the Joint Distribution Committee, New York, 1921.

Oprac. Marianna Różalska

Przypisy

  1. Daty urodzenia i zgonu nieznane.
  2. Komitet Lokalny miał charakter ponadpartyjny.