Czerchów

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czerchów. Widok wsi

Wieś położona w woj. łódzkim, powiecie zgierskim, gminie Ozorków. Na koniec 2015 r. liczyła 231 mieszkańców. Grunty rolne stanowią powierzchnię 465,5 ha. Od 1978 r. działa Filia Biblioteczna Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu, która również pełni rolę świetlicy środowiskowej. Dawniej w jej budynku mieściła się szkoła podstawowa. Na wsi działają także Ochotnicza Straż Pożarna oraz Ludowy Klub Sportowy „Santos”. W 1978 r. w Czerchowie powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Wieś należy do parafii Bożego Ciała w Modlnej.

Historia

Najstarsze informacje o wsi pochodzą z 1357 r. W tamtych czasach część jej ziem należała do kolegiaty łęczyckiej, a cześć była własnością monarchy. Badania archeologiczne wykazały, iż na wschód od Czerchowa, na polach przy drodze do Ostrowa, istnieją ślady grodziska pierścieniowatego, stanowiące pozostałość grodu istniejącego tu prawdopodobnie od VIII do poł. XI w. Archeolodzy przypuszczają, że w tym właśnie okresie gród czerchowski zastępował gród łęczycki w Tumie pod Łęczycą i był ośrodkiem państwa plemiennego Łęczycan. Z badań i zdjęć lotniczych wynika, że miał on kształt wydłużonego prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, jego długość wynosiła 100 m. Gród był otoczony fosą o szerokości 3 m, a także bagnami i moczarami, zaś od wschodu posiadał dodatkowy półkolisty wał o konstrukcji drewniano – ziemnej. Wewnątrz grodu znajdowały się półziemianki 3,5 x 6 m, nadbudowane drewnem, z glinianym klepiskiem i piwniczką – spiżarnią. Na terenie dawnego grodziska odnaleziono wiele przedmiotów, wśród których przeważa broń, a także przedmioty codziennego użytku, ozdoby oraz fragmenty ceramiki użytkowej i niewielka ilość narzędzi, co wskazuje na przeznaczenie grodu – było to tymczasowe miejsce schronienia w czasie najazdu wroga. Jeden z nich miał miejsce w IX w. Nastąpił od strony wschodniej i spowodował częściowe spalenie grodu, który został potem odbudowany. Jeszcze 60 lat temu wały obronne były dobrze widoczne, wznosiły się 3 m ponad teren, niestety z czasem zostały zniwelowane przez rolników. Z dawnego grodziska zachowało się jedynie niewielkie wzniesienie. W 1827r., we wsi były 22 domy zamieszkiwane przez 165 osób. W drugiej poł. XIX w. Czerchów był wsią rządową w Gminie Leśmierz w parafii Modlna i liczył wówczas 34 domy oraz 692 morgi ziemi włościańskiej na 39 osadach. Sam folwark posiadał 82 morgi .W XVI w. tenutariuszką dóbr starostwa łęczyckiego, w tym między innymi Czerchowa, była królewna Elżbieta, córka Kazimierza Jagiellończyka. W tym czasie na wsi działał młyn i Karczma.[1]

Przypis

  1. Gmina Ozorków. Historia i współczesność, red. Lucyna Sztompka, Ozorków 2014, s. 22-23.