Boczki

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wieś położona w woj. łódzkim, powiecie zgierskim, gminie Ozorków. Na koniec 2015 r. liczyła 96 mieszkańców. Grunty rolne stanowiły 187,8 ha.
W Boczkach swoją siedzibę ma firma „Bakupi”, zajmująca się uzdatnianiem i dystrybucją wody na terenie gminy Ozorków.
Do 1978 r. wieś należała do parafii Góra św. Małgorzaty, obecnie do parafii Opieki św. Józefa w Leśmierzu.

Historia

Pierwsza wiadomość źródłowa o wsi Boczki pochodzi z 17 lipca 1386 r[1]. Dziedzicem wsi był w tym czasie Stanisław Wąż. Dane z II poł. XVI w. informują, że w Boczkach działał młyn[2]. Do 1805 r. folwark Boczki należał do rodziny Bratoszewskich, a następnie do Wincentego Łady. Po jego śmierci dn. 4 października 1842 r. kupili je sukcesorowie Wilhelma Wernera. W 1906 r. folwark należał do Towarzystwa Przemysłowego Leśmierz. Do 1868 r. Boczki były gminą wiejską[3]. W 1921 r. folwark liczył 63 osoby, natomiast we wsi Boczki mieszkało 129 osób. Do lat 60. XX w. we wsi funkcjonowała kuźnia.

Przypis

  1. T. Nowak, Średniowiecze i czasy nowożytne na obszarze dzisiejszej gminy Ozorków, [w:] Gmina Ozorków, Historia i współczesność, red. L. Sztompka, Ozorków 2014, s. 17.
  2. Tamże, s. 33.
  3. T. Stolarczyk, Dzieje współczesności na obszarze dzisiejszej gminy Ozorków, [w:] Gmina Ozorków..., s. 58.