Miejski Ośrodek Kultury

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
(Przekierowano z Użytkownik:MOK)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie - samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury gminy Miasto Ozorków pod nr 2, posiadająca osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut, uchwalony przez Radę Miejską w Ozorkowie.

Przed rokiem 1984…

… w tym samym miejscu, gdzie dziś swą siedzibę ma Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie, działał Międzyzakładowy Dom Kultury „Włókniarz”, do pracy w którym zostali oddelegowani pracownicy zakładów działających na terenie Ozorkowa. Zajmowali się oni organizacją imprez kulturalnych, wycieczek oraz uroczystości okolicznościowych sponsorowanych przez Rady Zakładowe. W tym okresie działalność rozpoczęły m.in. pierwszy Ludowy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca, sekcja rytmiczna, Koło Plastyka Amatora, Kapela folklorystyczna „Ozorkowianie”.

Rok 1984…

Decyzją Nr 1/84 Naczelnika Miasta Ozorkowa z dnia 20 stycznia 1984 r. utworzony został Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie. Funkcję dyrektora powierzono Elżbiecie Kowalskiej. MOK poszerzył swą działalność o nowe formy. Zawiązywały się pracownie i kluby zainteresowań. Pierwszy był Klub Seniora. Początkowo skupiał 25 osób uczestniczących w prelekcjach, pokazach żywieniowych, wernisażach, wycieczkach, imprezach kulturalnych. Instruktorem klubu została Maryla Pankiewicz. Z Klubu Seniora w 1986 r. wyłonił się Kabaret „Okularek”, którego opiekunem była pani Feliksa Kozanecka. Działalność rozpoczęły również Kluby: Komputerowy, Video i Miłośników Fantastyki. Rok 1988 to czas cennych inicjatyw, do których należy zaliczyć spotkania artystów amatorów i działaczy Amatorskiego Ruchu Artystycznego ,,Ara’’. W 1989 r. powstał Otwarty Klub Dyskusyjny ,,Twarzą w twarz’’. Mimo skromnych środków finansowych, jakimi dysponowała placówka w l. 1984-2004 udało się zorganizować wiele ciekawych imprez kulturalnych.

Współczesność

W 2004 r. dyrektorem placówki został Daniel Chałupnik, który kontynuował dotychczasową politykę w zakresie działalności kulturalnej. W tym roku zawiązał się Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Ozorkowianie’’, Zespół Tańca Nowoczesnego ,,Kie’’ oraz Kabaret ,,Wesoła Wdówka’’. W 2006 r. na stanowisko dyrektora została powołana Ewa Kruszyńska, która do dziś (2016) piastuje tę funkcję.

Kalendarz Miejskiego Ośrodka Kultury obfituje w wiele wydarzeń artystycznych, takich jak konkursy, festiwale, wystawy pokonkursowe i tematyczne, warsztaty, imprezy okolicznościowe, plenerowe, obrzędowe. Na scenie MOK goszczą artyści znani i lubiani, prezentują się aktorzy, śpiewacy, piosenkarze i instrumentaliści, dostarczając mieszkańcom Ozorkowa niezapomnianych wrażeń.

Linki zewnętrzne

www.mokozorkow.pl
Facebook

Oprac. Ewa Kruszyńska