Pomoc:Poradnik autora

Z Ozopedia - internetowa Encyklopedia miasta i gminy Ozorków
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Logowanie

Przed wszelkimi edycjami należy się zalogować.

Jeśli u góry ekranu nie wyświetla się nasz login to znaczy, że nie jesteśmy zalogowani. Więcej informacji znajduje się w sekcji: Pomoc:Rejestracja i logowanie

Tworzenie nowego hasła

Przed przystąpieniem do tworzenia nowego hasła warto przeszukać istniejące artykuły czy nie istnieje już hasło które chcemy opracować a można je rozbudować. W tym celu wpisujemy żądaną nazwę do wyszukiwarki encyklopedii i klikamy w łącze „Utwórz stronę nazwa strony szukanej na tej wiki."

Otworzy się okno tworzenia nowego hasła, gdzie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz wytycznymi redakcji tworzymy hasło. W przypadku zapisanej/istniejącej strony u góry znajduje się przycisk Edytuj - należy w niego kliknąć, co spowoduje otwarcie okna edycji.

Po wprowadzeniu tekstu należy kliknąć w przycisk Pokaż podgląd aby zobaczyć dokonane zmiany przed ostatecznym zapisaniem. Po kliknięciu w „Pokaż podgląd” ukaże nam się ekran z naszą edycją. Jeśli popełniliśmy błąd, to należy znów użyć pola edycji, poprawić dany błąd i znów wcisnąć przycisk „Pokaż pogląd". Proces ten można powtarzać wielokrotnie, dopóki nie osiągniemy ostatecznej, zadowalającej wersji.

Należy pamiętać, aby co jakiś czas zapisywać swoją pracę.

Kontrola nad hasłem

Aby otrzymywać informację o tym, że w „naszym” haśle dokonano zmian należy dodać je do „obserwowanych” - opcja dostępna na liście rozwijalnej przy „wyświetl historię".

Linki wewnętrzne

Linki to jeden z najważniejszych elementów ułatwiających posługiwanie się encyklopedią. Dzięki nim możemy dowolnie przenosić się do różnych haseł, które pojawiają się w opracowanym tekście. Linki wewnętrzne dodaje się przez użycie podwójnych nawiasów kwadratowych.

To jest link do hasła Słone Łąki.

które podczas edycji wyglądało tak:

 To jest link do hasła [[Słone Łąki]].

Jak więc łatwo zauważyć, jeśli weźmiemy jakieś słowo lub frazę w kwadratowe nawiasy, jak np. [[Słone Łąki]], to spowoduje to, że Encyklopedia automatycznie utworzy link do odpowiedniego hasła.

W języku polskim często zdarza się jednak, że słowa są odmieniane, np. przez przypadki. Jeśli dodana jest tylko końcówka to link można utworzyć w taki sposób:

[[słone]]go

co zostanie wyświetlone jako: słonego.

Jeśli jednak ze słowa nie da się wyodrębnić jego wersji podstawowej (lub jeśli został dodany przedrostek), to wówczas link tworzy się w taki sposób (pierwsza część to zawsze nazwa artykułu, druga część to zawsze wersja do wyświetlenia):

 [[Słone Łąki|Słonych Łąk]]

Co zostanie wyświetlone jako: Słonych Łąk. Znaczek pomiędzy obydwiema wyrazami (bez żadnych odstępów!) to pionowa kreska „|". W zależności od rodzaju klawiatury może się ona znajdować w różnych miejscach, ale najczęściej jest ona na tym samym klawiszu co „\", zazwyczaj w okolicach klawisza Enter (czasem również w okolicy litery „Z"):

Pierwsza część może się składać z jednego lub kilku słów, a część do wyświetlenia może być całkowicie dowolna. Możemy więc zastosować taką kombinację:

 [[Kamczatka|Komsiatka]]

co zostanie wyświetlone jako: Komsiatka. Można również użyć dowolny inny napis:

 [[Kamczatka|zwana Komsiatką]]

co w rezultacie da: zwana Komsiatką.


Jeśli dany artykuł nie istnieje to pojawi się czerwony link. Jeśli więc napiszemy:

 [[Król Ozorkowa]]

to efekt będzie taki: Król Ozorkowa. Czerwony link można zinterpretować na dwa sposoby: albo popełniliśmy błąd w odwoływaniu się do już istniejącej strony albo też faktycznie artykuł jeszcze nie został stworzony.

Linki zewnętrzne

Hasła w Ozopedii mogą zawierać w sobie odnośniki do artykułów lub innych opracowań dostępnych w Internecie. Na przykład, w artykule o Słonych Łąkach w Pełczyskach (aby uzyskać ten niebieski wewnętrzny link musieliśmy zastosować konstrukcję [[Słone Łąki|Słonych Łąkach w Pełczyskach]]) dobrze byłoby dodać link do zewnętrznej strony internetowej. Linki zewnętrzne tworzy się używając pojedyncze nawiasy kwadratowe:

[http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=965 Słone Łąki w Pełczyskach]

Co zostanie wyświetlone jako: Słone Łąki w Pełczyskach

Jak łatwo zauważyć, przy każdym linku zewnętrznym pojawia się specjalny znaczek na końcu linku informujący nas, że jest to odwołanie poza Ozopedią.

Można również stosować następujące kombinacje (bez nawiasów):

http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=965

co zostanie wyświetlone jako: http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=965

oraz (z nawiasami, ale bez opisu):

[http://www.obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=obszar&id=965]

co zostanie pokazane jako: [1]

Linki zewnętrzne umieszcza się na końcu artykułu w specjalnej sekcji zatytułowanej Linki zewnętrzne.

Ważne: na końcu adresu linku, a przed nazwą linku powinna być spacja.

Sekcje artykułu

Dla podniesienia czytelności hasła należy podzielić artykuł na sekcje. Wynika to zarówno ze standardów tworzenia haseł jak i potrzeby wydzielenia poszczególnych bloków treści. Sekcje tworzymy wprowadzając tekst poprzedzony odpowiednią ilością „znaków równości". W Ozopedii stosujemy zazwyczaj nagłówki drugiego i trzeciego poziomu. W uzasadnionych przypadkach można stosować także czwartego

== Nagłówek 2 == 
=== Nagłówek 3 === 

A wygląda to tak:

Nagłówek 2


Nagłówek 3

Formatowanie tekstu

Aby odpowiednio sformatować tekst należy użyć następującego kodu:

Tekst pochylony

''tekst pochylony''

tekst pochylony

Tekst pogrubiony

'''tekst pogrubiony'''

tekst pogrubiony

Tekst pochylony i pogrubiony

'''''tekst pochylony i pogrubiony'''''

tekst pochylony i pogrubiony

Wcięcie tekstu

: wcięcie tekstu
wcięcie tekstu

Przejście do nowej linii

Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.
Ale 

pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi. Ale

pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Wymuszenie nowej linii

Można <br /> wymusić przejście 
do nowej linii <br /><br /> kilkukrotnie.

Można
wymusić przejście do nowej linii

kilkukrotnie.

Indeks górny i dolny

Indeks<sup>górny</sup>
Indeks<sub>dolny</sub>

Indeksgórny
Indeksdolny

Lista punktowana

Listę podpunktów tworzymy umieszczając na początku linii gwiazdkę „*".

Przykładowy kod:

 
 * treść podpunktu pierwszego
 * treść podpunktu drugiego

Np.

  • treść podpunktu pierwszego
  • treść podpunktu drugiego

Lista numerowana

Mówiąc o liscie numerowanej mam na myśli listę podpunktów rozpoczynających się automatycznie przypisanym numerem. Przykładowy kod:

 # treść podpunktu pierwszego
 # treść podpunktu drugiego
  1. treść podpunktu pierwszego
  2. treść podpunktu drugiego

Tworzenie przypisu

Przykładowy kod:

<ref>Treść przypisu</ref>

Wstawienie powyższego kodu pomiędzy wyrazami w tekście spowoduje, że w miejscu, gdzie został wstawiony pojawi się cyferka oznaczająca przypis. Numerowanie przypisów odbywa sięautomatycznie. Słowa „Treść przypisu” pojawią się w innym miejscu artykułu - na liście przypisów.

Lista przypisów

Przykładowy kod:

<references/>

Umieszczenie powyższego kodu w treści artykułu spowoduje, że w tym miejscu pojawi się automatycznie aktualizowana lista przypisów.

Przesyłanie pliku

  • Przesyłać pliki mogą tylko autorzy (zarejestrowani użytkownicy którzy zostali zweryfikowani).
  • Pliki przesyła się korzystając z formularza przesyłania plików.
  • Po wybraniu pliku należy w polu opis uzupełnić informacje o autorze i licencji korzystając z szablonu Informacje i dodać zdjęcie do odpowiedniej kategorii
  • Jeśli pojawi się potrzeba zmiany pliku należy skontaktować się z administracją.

Dodawanie grafiki do artykułu

Bardzo ważną opcją w Ozopedii jest możliwość (i zarazem łatwość) dodawania wszelkich grafik i obrazków do artykułów. Dodanie grafiki jest bardzo podobne do dodania zwykłego linku wewnętrznego, czyli używa się podwójnych nawiasów kwadratowych. Jest jednak jeden warunek - grafikę można dodać do tekstu tylko jeśli grafika jest już "załadowana" do encyklopedii.

Przykładowy opis obrazka

Jeśli więc mamy już w encyklopedii obrazek, o nazwie „Przykład.jpg” to możemy go umieścić w dowolnym artykule przez wstawienie w żądanym miejscu takiego ciągu znaków:

[[Plik:Przykład.jpg|thumb|Przykładowy opis obrazka]]

Zalecanym jest, aby grafika znajdowała się po prawej (right) części ekranu. Jeśli jednak dla większej czytelności obraz powinien znaleźć się po lewje stronie należy w kodzie dodać warunek left

[[Plik:Przykład.jpg|thumb|left|Przykładowy opis obrazka]]
Przykładowy opis obrazkaPrzy tworzeniu pomocy korzystano z: